Categorieën
Uncategorized

Brief aan CDA Kamerlid Anne Kuik

Na de demonstratie van afgelopen donderdag heb ik een brief geschreven aan Anne Kuik, de nieuwe woordvoerster van het CDA in de Tweede Kamer voor de repatriëring van IS-vrouwen en kinderen. In de brief heb ik uitgelegd waarom wij besloten hebben de straat op te gaan nu andere mogelijkheden om het CDA te beïnvloeden zijn uitgeput. Verder heb ik haar gewezen op het recente NRC artikel waaruit blijkt dat de NCTV in 2018 bewust een positief advies voor repatriëring van de kinderen heeft achtergehouden omdat dit niet paste bij de politieke wensen van de minister en Tweede Kamer op dat moment.

Categorieën
Uncategorized

Demonstratie bij CDA kantoor in Den Haag

Vanmiddag hebben we een demonstratie gehouden bij het CDA kantoor in Den Haag om de aandacht te vestigen op de weerstand van het CDA tegen het terughalen van de vrouwen en kinderen uit Syrie. Door die weerstand is het CDA verantwoordelijk voor het feit dat 50 onschuldige kinderen al drie jaar onder de meest barre omstandigheden opgesloten zitten in de Koerdische kampen. Ondanks het barre weer waren we met ongeveer 25 demonstranten; een opkomst waar we zeer tevreden mee waren. We hadden oorspronkelijk CDA partijleider Marnix van Rij een petitie aan willen bieden, maar helaas was die met vakantie. Het CDA kantoor  had ook niemand van zijn medewerkers bereid gevonden om even naar kantoor te fietsen om de petitie van ons aan te nemen. Blijkbaar weegt een vrije dag voor CDA medewerkers zwaarder dan het feit dat er 50 Nederlandse kinderen al drie  nodeloos in Koerdische kampen zitten.

Na afloop was er veel animo om in de toekomst vaker te gaan demonstreren. De eerstvolgende demonstratie wordt nu gehouden op 22 mei in Amsterdam. Nadere informatie volgt.

Categorieën
Uncategorized

Buitenlandse Zaken: ophalen van vrouwen en kinderen is te gevaarlijk

Afgelopen donderdag heb ik deelgenomen aan een video conferentie over de rol van vrouwen in terroristische organisaties. Hieraan werd o.a. deelgenomen door Huib Mijnarends, de speciale representant voor counterterrorisme bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij verklaarde dat BuZa het ophalen van vrouwen en kinderen te gevaarlijk vindt voor Nederlandse hulpverleners. Op mijn vraag waarom wij dan niet de hulp accepteren die ons is aangeboden door het Amerikaanse leger en het Rode Kruis antwoordde hij dat BuZa ook niet de levens van buitenlanders in gevaar wil brengen. Een schertsargument natuurlijk. Nederland stuurt wel militairen op gevaarlijke missies naar Afghanistan en Mali om daar volslagen onbekende mensen te beschermen, en wij durven niet eens een handjevol vrouwen en kinderen terug te halen uit Syrië onder de paraplu van de Amerikanen. De werkelijke reden dat Nederland de vrouwen en kinderen niet terughaalt, is natuurlijk het gebrek aan politieke  wil. En daar gaan we komende donderdag voor demonstreren bij het CDA kantoor.  

Categorieën
Uncategorized

Discussie over terughalen van vrouwen en kinderen laait op in Denemarken

In diverse Deense kranten wordt geschreven over het dilemma rond het ophalen van een 4-jarig meisje met PTSS (zie Laatste Nieuws). Dit ligt in Denemarken zeer gevoelig omdat de rechtse regering helemaal geen vrouwen en kinderen wil terughalen. Omdat het geval van het 4-jarig meisje erg schrijnend is, heeft de regering laten onderzoeken of ze niet alleen het meisje kunnen terughalen zonder de moeder en haar 5-jarige broertje. Volgens de geraadpleegde deskundigen zou dit onverantwoord zijn. Een besluit over terughalen is nog niet genomen.

Denemarken heeft tot nu toe pas één kind teruggehaald, een nu 15-jarige jongen die verlamd is door een schotwond in zijn rug. In tegenstelling tot Nederland staat de discussie over het terughalen van vrouwen en kinderen in Denemarken op dit moment weer volop in het nieuws. Denemarken had in het verleden altijd een zeer humaan beleid op alle terreinen, ook ten aanzien van asielzoekers. Dit heeft geleid tot een opkomst van rechtse populisten die nu de macht hebben in het land. Dit heeft ook zijn effect op het beleid t.a.v. het terughalen van vrouwen en kinderen. De ontwikkelingen in Denemarken zijn te vergelijken met die in Nederland; ook hier heeft een tolerant beleid t.a.v. asielzoekers geleid tot de opkomst van extreemrechts dat ook hier de terugkeer van vrouwen en kinderen uit Syrië blokkeert.

Categorieën
Uncategorized

Voorbereidingen demonstratie Den Haag (2)

Voorbereidingen demonstratie Den Haag (2)

Burgemeester en politie van Den Haag hebben nu toestemming gegeven voor de demonstratie, dus niets weerhoudt ons nog. Borden voor de demonstratie zijn ook al in de maak.  

Ik heb vandaag alvast onze ontwerp-petitie opgestuurd aan het CDA zodat ze weten wat hun boven het hoofd hangt.

Categorieën
Uncategorized

Voorbereiding demonstratie Den Haag

We zijn nu begonnen met het versturen van de aankondiging van de demonstratie op 29 april naar de kranten. Dit is de eerste maal dat er in Nederland gedemonstreerd gaat worden voor het terughalen van de vrouwen  en kinderen. Vreemd eigenlijk dat dit in Nederland nog nooit eerder gebeurd is, want in landen als België en Frankrijk zijn de ouders van de vrouwen al veel eerder de straat op gegaan.

De demonstratie wordt gehouden bij het CDA kantoor, Buitenom 18 in Den Haag, en hij begint om 14.00 uur. Hij is bedoeld om de aandacht te vestigen op de tegenwerking van het CDA bij het terughalen van de vrouwen en kinderen. Dit is een van de oorzaken waardoor Nederland nog geen initiatieven daartoe genomen heeft. Wanneer het CDA om zou gaan, is er een meerderheid in de Tweede Kamer voor terughalen. Het CDA heeft dus de sleutel tot terughalen in handen. Vandaar dat wij er juist bij deze partij op aandringen om zijn morele waarden in de praktijk te brengen. Ons motto voor de demonstratie is daarom: CDA – DENK EENS NA! 

Het CDA kantoor heeft ons gevraagd de demonstratie af te lasten vanwege het gevaar van corona besmetting. Ik heb ze verteld dat dit voor ons geen reden is om de demonstratie af te blazen; daarvoor is de nood van de vrouwen en kinderen in Syrië te hoog. Wel zullen we natuurlijk alle corona maatregelen in acht nemen.

Categorieën
Uncategorized

Overleg met NCTV

Vanochtend (video)overleg gevoerd met twee medewerkers van de NCTV naar aanleiding van mijn notitie over de evaluatie van de veiligheidsrisico’s van terugkerende vrouwen en kinderen. Het gesprek vond plaats op mijn verzoek en was bedoeld om verdere toelichting te geven op mijn notitie. Ik heb gewezen op het feit dat de meest recente NCTV evaluatie dateert uit mei 2018, en dat daarin niet de recente waarschuwingen van de VS en Duitse regering zijn meegenomen over het gevaar van niet terughalen. Ook heb ik gewezen op het feit dat de OCAD, Belgische tegenhanger van onze NCTV, duidelijk heeft aangegeven dat de risico’s van niet terughalen groter zijn dan die van wél terughalen. Tenslotte heb ik aangegeven dat de rapporten van de NCTV en AIVD de gevaren van terugkerende vrouwen en kinderen wel erg aandikken. In werkelijkheid hebben terugkerende vrouwen geen enkele kans om aanslagen te plegen of propaganda te maken omdat ze een gevangenisstraf krijgen die proportioneel is aan hun loyaliteit aan IS.  

Categorieën
Uncategorized

Angela B. nog steeds vast

Afgelopen week werd het voorarrest verlengd van Angela B. die in december terugkeerde in Nederland. Ondanks haar eerdere steunbetuigingen aan IS, blijkt zij nu tot de conclusie gekomen te zijn dat haar toekomst en die van haar kinderen in Nederland ligt. Zij heeft er veel voor over gehad om naar Nederland terug te keren; ze weet dat ze hier voor jaren de gevangenis in moet, en al die tijd haar kinderen zal moeten missen. Maar zij heeft dat er allemaal voor over gehad; haar kinderen zijn nu in ieder geval in veiligheid

Andere vrouwen in Syrië zouden ook dolgraag terugkeren naar Nederland. Maar de Nederlandse regering zegt dat ze alleen worden opgehaald als ze met hun kinderen een Nederlandse diplomatieke post in Turkije weten te bereiken. De regering dwingt de vrouwen dus om zelf te ontsnappen, terwijl ze dit tegelijk onmogelijk maakt door het sturen van geld te verbieden. En zelfs als de vrouwen weten te ontsnappen uit de kampen, is de tocht naar Turkije uiterst riskant. Diverse vouwen zijn bij hun vluchtpoging al opgepakt en voor lange tijd in Turkse of Syrische gevangenissen verdwenen.  

Het argument van de regering dat ophalen van de vrouwen en kinderen vanuit Syrië te gevaarlijk is, wordt weerlegd door onze buurlanden die daar blijkbaar geen moeite mee hebben. Bovendien hebben Nederlandse journalisten, hulpverleners en ambtenaren de kampen de afgelopen jaren al regelmatig bezocht; daarmee aantonend dat het argument van de regering niet serieus is. De houding van onze regering is daarmee laf en hypocriet; een beschaafd land onwaardig.  

Categorieën
Uncategorized

Kritieke situatie in kamp al-Hol

De situatie in kamp al-Hol steeds gevaarlijker. Volgens een bericht in het Algemeen Dagblad zijn er afgelopen week door Koerdische veiligheidstroepen 125 vermeende IS-leden aangehouden in kamp al-Hol. Dit naar aanleiding van het toenemend geweld in dit kamp waar sinds het begin van dit jaar al tientallen mensen vermoord zijn, waaronder een medewerker van artsen zonder grenzen. Beelden van de operatie van de Koerdische militaire zijn te zien op video’s die gemaakt zijn door vrouwen in het kamp.

Categorieën
Uncategorized

Notitie over risico analyse NCTV

We hebben de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een notitie gestuurd waarin we de adviezen van de dienst over de veiligheidsrisico’s van het wel of niet terughalen van vrouwen en kinderen onder de loep nemen. Het blijkt dat de NCTV (en AIVD) de afgelopen jaren bijna uitsluitend gewezen hebben op de risico’s van wel terughalen, terwijl de risico’s van niet terughalen nauwelijks genoemd worden. Dit terwijl die laatste nu door deskundigen als veel groter worden ingeschat dan die van wél terughalen. Er is daarom dringend behoefte aan een nieuwe evaluatie. We hebben onze notitie ook gestuurd aan de AIVD en aan de betrokken ministers.