Platform kinderen terug uit het kalifaat

Hoewel er de afgelopen maanden al enkele Nederlandse IS-vrouwen met hun kinderen zijn zijn teruggehaald uit Syrië, verblijven daar nog steeds 20 Nederlandse vrouwen met 60 kinderen in Koerdische kampen. Zij zitten daar nu al ruim drie jaar, en de kinderen lopen steeds meer lichamelijke en psychische schade op. De Koerden dringen er bij Nederland op aan om zijn vrouwen en kinderen terug te halen, maar de regering weigert dit tot nu toe. Alleen wanneer de rechter dreigt de strafzaak tegen een vrouw te staken wanneer zij geen kans krijgt zich in Nederland te verdedigen, is de regering bereid haar terug te halen. Dit omdat zij anders dreigt haar straf te ontlopen. Het straffen van de vrouwen is voor Nederland belangrijker dan het redden van de kinderen.

Ons Platform vindt dat ons land de morele plicht heeft om de resterende 60 kinderen, samen met hun moeders, zo snel mogelijk terug te halen, en niet te wachten tot de rechter de regering daartoe dwingt. De ons omringende landen België, Duitsland, Denemarken. Zweden en Finland zijn allemaal al begonnen met het vrijwillig terughalen van hun vrouwen en kinderen op humanitaire gronden. Het wordt tijd dat Nederland toont dat het ook een beschaafd land is dat geen onschuldige kinderen in de steek laat.

Laatste nieuws 

Waarom we de kinderen en moeders moeten terughalen   

Stichting

Documentatie

contact