Platform kinderen terug uit het kalifaat

Het Platform Kinderen terug uit het Kalifaat streeft er naar om alle Nederlandse kinderen en hun moeders terug te halen uit Syrië. In de loop van 2022 zijn er al een aantal vrouwen en kinderen teruggehaald, maar volgens opgaven van de AIVD zitten er nog steeds minstens 30 Nederlandse kinderen met hun moeders gevangen in Koerdische kampen. Daarnaast zitten er nog moeders met kinderen vast in de enclave Idlib van waaruit zij niet op eigen kracht naar Nederland kunnen terugkeren. Zo lang niet alle Nederlandse vrouwen en kinderen terug zijn in Nederland, blijven wij ons inzetten voor repatriëring van de overgebleven groep.

Maar nu er al een aantal moeders en kinderen terug zijn in Nederland, richten wij onze aandacht ook op deze groep. De kinderen werden meteen bij aankomst in Nederland gescheiden van hun moeder en overgedragen aan de Kinderbescherming. Zij mogen volgens de bestaande regels hun moeder slechts eenmaal per zes weken bezoeken. Volgens deskundigen is dit volstrekt onvoldoende om de band tussen moeder en kind in stand te houden. Wij voeren daarom actie voor een sterke verruiming van de bezoekregeling. Verder dringen wij erop aan dat de Kinderbescherming de kinderen zo snel mogelijk overdraagt aan familieleden zodat die de voor de kinderen kunnen zorgen zo lang de moeders nog in detentie zitten. Familieleden kunnen de kinderen altijd meer aandacht en liefde geven dan instellingen van de overheid.  

En tenslotte streven wij naar een respectvolle en menselijke behandeling van de moeders in detentie. Zij zitten opgesloten op de Terroristen Afdeling van de gevangenis in Zwolle, waar zij ook feitelijk behandeld worden als terroristen. Dat betekent een veel sterkere beperking van hun vrijheid dan bij gewone gevangen, en geen enkele privacy. Daarnaast worden zij gewaarschuwd voor het verlies van hun Nederlanderschap na afloop van hun detentie. Deze aanpak is zeer schadelijk voor het vertrouwen  van de moeders in de Nederlandse maatschappij . Verbitterde moeders zullen een negatief effect hebben op hun kinderen, en daarmee worden de toekomstkansen van deze kinderen geschaad.  

Inhoud:

Home page

Laatste nieuws

Abonnement op dierentuin voor kinderen en verzorgers

Waarom zitten de teruggekeerde vrouwen op de terroristen afdeling?

Stichting

Documentatie

Nieuwsbrieven

Contact