Brieven aan overheid

11 nov 2020. Brief aan 10 bekende CDA’ers waaronder minister Ferd Grapperhaus om hen te wijzen op het onrechtvaardige en inhumane standpunt van het CDA ten aanzien van het terughalen van IS-vrouwen en kinderen uit Syrië. Grapperhaus antwoordde op 9 december dat hij de situatie van de kinderen ook bijzonder zorgwekkend vond. De Nederlandse overheid kon echter vanwege veiligheidsrisico’s geen mensen naar Syrië sturen om IS-vrouwen en kinderen terug te halen. Ook zouden eenzijdige acties van Nederland gevolgen kunnen hebben voor onze betrekkingen met andere landen.


25 oktober 2020. Brief aan Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt naar aanleiding van diens optreden in BNNVARA documentaire over Samir A. op 19 oktober. Omtzigt verklaarde daarin dat “wij” (het CDA?) de vrouwen en kinderen niet terug gingen halen.


19 mei 2020. Brief van Jaap van Luin en Yteke Hettinga aan Kinderombudsvrouw Margrite Kalverbroer met een pleidooi om ondanks alle politieke problemen en de corona crisis de kinderen uit de kampen snel terug te halen naar Nederland. Aansluitend op het gesprek dat Jaap van Luin hierna voerde met medewerkster Peggy van Bleyswijk van de ombudsvrouw, schreef hij deze brief op 30 juni 2020.


4 januari 2020. Brief van Kees Sietsma aan premier Rutte en ministers Grapperhaus en Blok waarin hij er op wijst dat het kabinetsbeleid in strijd is met de bepalingen van het verdrag van de rechten van het kind (IVRK). De kinderen mogen immers volgens dat artikel niet enkel en alleen bestraft worden vanwege de wandaden van de ouders. Met het terughalen van de kinderen naar Nederland wordt tenminste een einde gemaakt aan mensonterende omstandigheden waarin zij thans moeten leven. Sietsma vergelijkt het huidige beleid met dat van na de Tweede Wereldoorlog. Destijds stelde de Nederlandse overheid zich ten doel haar “foute” onderdanen zo snel mogelijk na hun bestraffing weer in de maatschappij op te nemen, al was dat tegen het zere been van vele Nederlanders, waaronder (ex-)verzetsstrijders. Te allen tijde moest worden voorkomen dat een verbitterde en rancuneuze groep zou ontstaan, die een nieuwe bedreiging zou kunnen betekenen. Het is nu onze taak in onze rechtsstaat het verschil met het kalifaat te maken en laten zien dat de keuzes die wij maken, menswaardig zijn en passen bij onze rechtsstaat.


29 mei 2019. Brief van Jaap van Luin en Yteke Hettinga aan minister Stef Blok waarin zij jun bezorgdheid uitspreken over de psychische gevolgen van een langdurig verblijf van de kinderen in gevangenkampen in Syrië. Ook schrijven zij over de te verwachten trauma’s bij de kinderen wanneer deze na terugkeer van hun moeders gescheiden zouden worden. Het ministerie antwoordde op 23 juni 2019, en een reactie hierop van Jaap van Luin volgde op 30 juni 2019.