Stichting

Op 12 februari 2021 is de STICHTING KINDEREN TERUG UIT KALIFAAT opgericht. Het doel van de stichting is het verkrijgen van financiële middelen waarmee actie gevoerd kan worden voor het terughalen en de opvang van moeders en kinderen.

De stichting heeft als doel:

a. het (doen) bevorderen van de terugkeer langs legale weg van gevangen IS-vrouwen en hun kinderen uit (onder meer, doch niet beperkt tot) Koerdische kampen in Syrië;

b. het (doen) bevorderen van de steun aan pleegouders in Nederland;

c. het (doen) bevorderen van de re-integratie van de teruggekeerde kinderen en hun moeders in de Nederlandse samenleving;

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het bewust maken van de Nederlandse bevolking van de humanitaire plicht tot het terughalen van de vrouwen en kinderen door middel van voorlichting via een of meerdere websites, sociale media, krantenartikelen en overige online- en printmedia;

b. het uitoefenen van druk op de Nederlandse overheid en Nederlandse politici door middel van het uitbrengen van publicaties en petities, het voeren van lobby en het organiseren van andersoortige acties;

c. het (doen) verlenen van materiële en immateriële steun aan de teruggekeerde kinderen en hun moeders, onder meer als blijk van welkom in de Nederlandse maatschappij;

d. het samenwerken met andere groepen, organisaties en andere instellingen in Nederland die dezelfde doelstellingen nastreven als hiervoor omschreven

Beleidsplan

Het beleidsplan voor het jaar 2021 is hier te vinden.

Lopende acties

Op dit moment worden de inkomsten van de stichting gebruikt voor publiciteit zoals het maken van borden en flyers voor demonstraties, en het drukken van ansichtkaarten die verstuurd kunnen worden aan politici. Wanneer er meer kinderen terugkeren in Nederland zullen de inkomsten gebruikt gaan worden ter ondersteuning van de kinderen en hun verzorgers.

Rekeningnummer

Giften aan de stichting kunnen overgemaakt worden op rekening nummer NL09 INGB 0007 4993 16 t.n.v.  Stichting kinderen terug uit kalifaat

Wanneer u bij uw overschrijving in het vakje “omschrijving” uw e-mail adres invult, krijgt u automatisch maandelijks de nieuwsbrief. Let op: bij omschrijving kunt u niet het symbool @ gebruiken. U kunt dit daar vervangen door (at), bijvoorbeeld: adcorten(at)gmail.com