Laatste nieuws


8 jun

Nikki S. vrijgesproken van deelname aan terroristische organisatie en voorbereiding terroristisch misdrijf

RechtspraakNL, 8 juni 2023

In een opmerkelijke uitspraak heeft de Rotterdamse rechtbank de 38-jarige Nikki S. uit Berkel en Rodenrijs vrijgesproken van deelname aan een terroristische organisatie en voorbereiding van een terroristisch misdrijf. Het OM had hiervoor vijf jaar geëist.

Volgens het OM trok de vrouw eind 2013 met haar Turkse echtgenoot vanuit Turkije de Syrische grens over naar IS-gebied, terwijl zij wist dat IS een terroristische organisatie was. Bovendien zou de echtgenoot van de vrouw werkzaam zijn geweest voor IS. Door met hem een gezamenlijke huishouding te voeren, zou zij zich schuldig gemaakt hebben aan de voorbereiding van een terroristisch misdrijf.

De aanklachten van het OM tegen de vrouw waren dezelfde als die welke afgelopen maanden werden ingebracht tegen de vijf vrouwen die in februari vorig jaar werden teruggehaald. Ditmaal ging de rechter echter niet mee in de redenering van het OM dat vertrek naar Syrië automatisch aansluiting bij IS betekende. Er waren ook geen bewijzen dat haar echtgenoot bij IS heeft gehoord.

Vooral de eerste conclusie is opmerkelijk omdat de rechter tot nu toe altijd oordeelde dat vertrek naar Syrië automatisch aansluiting bij een terroristische organisatie betekende.

De verdachte, die op de TA in Vught in voorarrest zat, is na de uitspraak meteen op vrije voeten gesteld.

Het volledige vonnis is hier te lezen.


7 jun

Nederland maakt excuses voor heksenvervolging in Middeleeuwen, maar gaat door met moderne vorm ervan

Ad Corten, 7 juni 2023

Afgelopen week werden de heksenvervolgingen in Nederland herdacht waarbij indertijd honderden vrouwen gedood werden wegens misdaden die alleen in de fantasie van het volk bestonden. Er is een overeenkomst tussen de heksenjacht in de Middeleeuwen en de manier waarop tegenwoordig de teruggekeerde IS-vrouwen behandeld worden. Ook deze vrouwen worden beschuldigd van misdaden waaraan zij part noch deel hebben. Zo worden zij beschuldigd van het zich bewust aansluiten bij een terroristische organisatie terwijl ze in werkelijkheid vertrokken om hun man te volgen of om moslims te helpen bij hun strijd tegen Assad. Verder wordt het voeren van een gezamenlijke huishouding met een IS-strijder betiteld als voorbereiding van terroristische aanslagen. Bij gewone misdadigers wordt de echtgenote nooit medeverantwoordelijk gehouden voor de misdaden van hun man, alleen vanwege het feit dat zij boterhammen voor hem gesmeerd heeft.

Het is mooi dat Nederland nu zijn excuses heeft aangeboden aan de vrouwen die vroeger wegens hekserij op de brandstapel zijn gezet. Het zou nog mooier zijn wanneer wij beseffen dat de drang om vrouwen in een kwetsbare positie te beschuldigen van allerlei misdrijven die wij zelf bij elkaar gefantaseerd hebben, in onze maatschappij nog steeds aanwezig is.


5 jun 

Nieuwsbrief mei online

De nieuwsbrief over de maand mei is weer toegezonden aan alle leden van het ‘Platform Kinderen terug uit het Kalifaat’. Hij staat hier online. Voorgaande nieuwsbrieven zijn te vinden onder het tabblad documenten.  

Er was de afgelopen maand weinig of geen vooruitgang op de belangrijkste onderwerpen waarop wij ons richten. Er kwam geen verandering in de bezoekregeling voor de kinderen, noch in het strenge regime op de TA. En de IND ging nog steeds door met het afnemen van het Nederlanderschap bij vrouwen met dubbele nationaliteit. In tegenstelling tot andere landen heeft Nederland zijn vrouwen en kinderen vorig jaar niet teruggehaald uit humanitaire overwegingen maar alleen om de vrouwen te kunnen straffen. En dat zullen ze weten ook. Wanneer de vrouwen lang en hard genoeg gestraft zijn, worden ze weer het land uitgezet. Wie had gedacht dat met het terughalen vorig jaar de problemen waren opgelost, komt bedrogen uit.


1 juni   

Jihadistische dreiging in Nederland volgens NCTV toegenomen. Waarom zetten we teruggekeerde vrouwen niet in als tegengif?

NCTV 30 mei 2023

In de nieuwste aflevering (Nr. 58) van de serie “Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland”  laat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) weten dat de dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland is toegenomen. Hoewel de dreiging vooral vanuit het buitenland afkomstig is, zijn er ook in Nederland naar schatting zo’n vijfhonderd mannen en vrouwen die nog steeds het IS gedachtegoed aanhangen.

Op de Terroristen Afdeling in Zwolle zitten een twintigtal vrouwen die indertijd zijn vertrokken naar Syrië; daar aan den lijve ondervonden hebben wat het kalifaat in werkelijkheid inhield, en die nu staan te popelen om andere jongen mensen te waarschuwen voor de gevaren van het jihadisme. Deze vrouwen kunnen een krachtig tegengif vormen voor het nog steeds sluimerende jihadisme in ons land. En wat doen we met deze vrouwen? We nemen hun kinderen af, we straffen hen zo zwaar mogelijk op de TA, nemen hen de Nederlandse nationaliteit af, en zetten hen uit naar het buitenland. Ons meest effectieve wapen tegen het jihadisme gooien we daarmee overboord. En de NCTV maar waarschuwen dat de jihadistische dreiging toeneemt.


27 mei   

In Zweden zijn praktisch alle teruggekeerde kinderen verenigd met hun moeders

Return the Children, 23 mei 2023

In een WhatsApp bericht aan het International Repatriation Network geeft Bea Eriksson van het RTC Zweden een update van de situatie in Zweden. Hier zijn tussen september 2021 en mei 2022 in totaal 12 vrouwen en 23 kinderen teruggehaald. Na een moeizaam eerste jaar waarin moeders en kinderen gescheiden waren en er processen gevoerd werden over de voogdij,  zijn nu alle kinderen verenigd met de moeders op twee uitzonderingen na.  RTC heeft hierbij een rol gespeeld door op verzoek van de families in de rechtszaal te getuigen hoe belangrijk de rol van de moeders is voor de psychologische gezondheid van de kinderen. Met de moeders en kinderen gaat het intussen goed; sommige moeders hebben hun naam veranderd en zijn begonnen aan een universitaire studie.  

Er zitten nog enkele Zweedse kinderen en moeders in Syrië, maar de Zweedse regering doet geen pogingen om hen terug te halen. Dit houdt verband met de komst van een rechtse regering, en ook met de tegenstand van Turkije tegen het NAVO lidmaatschap van Zweden. Daardoor wil Zweden de Turken niet verder tegen zich in het harnas jagen door met de Koerden te onderhandelen over de teruggave van de moeders en kinderen.


24 mei  

Is het draconische regime op de TA de laatste jaren werkelijk afgezwakt?

Ad Corten, 24 mei 2023

De NRC schreef op 13 april: “Terroristenafdelingen hebben hun langste tijd gehad. Na zo’n twee decennia ervaring is het draconische regime er afgezwakt. De vele visitaties zijn teruggedrongen, er is arbeid mogelijk, bezoek is verruimd. Het komt ook voor dat terreur-veroordeelden na een derde van hun straf worden doorgeplaatst naar een reguliere gevangenis.”

Dat is een wat al te optimistische inschatting. De visitaties na familiebezoek gaan nog steeds gewoon door. Eén van de vrouwen op de TA weigert bezoek van familieleden vanwege de kans dat na het bezoek “het rode lampje” gaat branden ten teken dat zij uit de kleren moet. Dit brengt bij haar zoveel trauma’s naar boven uit haar tijd in Koerdische gevangenissen dat zij geen bezoek van familie of vrienden durft te ontvangen. De meeste vrouwen op de TA hebben ernstige trauma’s overgehouden aan hun verblijf in de Koerdische kampen, maar van psychologische hulp is er op de afdeling geen sprake. Wanneer de vrouwen naar de reguliere afdeling overgeplaatst worden, kunnen zij daar meer hulp krijgen. Maar die overplaatsing gebeurt alleen wanneer zij niet in beroep gaan en zich neerleggen bij hun veroordeling wegens terrorisme. En wanneer zij veroordeeld zijn voor terrorisme, wordt hun het Nederlanderschap ontnomen (bij dubbele nationaliteit) en lopen ze grote kans hun kinderen te verliezen. Zij mogen dus kiezen tussen psychologische hulp voor zichzelf of het behoud van hun kinderen.

Hoezo “afzwakking van het draconische regime” ?


23 mei 

Vrouwen beschrijven verblijf op de TA als geestelijke marteling

Ad Corten, 23 mei 2023

Ondanks al onze protesten is er nog geen enkele verlichting gekomen van het regime op de TA in Zwolle. De vrouwen leven nog steeds in drie streng gescheiden groepen en mogen na overplaatsing van de ene groep naar de andere geen enkel contact meer hebben met vriendinnen uit hun oude groep. Zij zitten 19 uur per dag opgesloten in hun cel en in het weekend zelfs 21 uur. Ontvangen van boeken is verboden, evenals tuinieren. Hun kinderen mogen ze nog steeds maar eens in de 6 weken ontvangen, en dan slechts gedurende een uurtje, omringd door bewakers, in een kind-onvriendelijke ruimte. En de vrouwen met dubbele nationaliteit krijgen nog steeds te horen dat hun Nederlanderschap zal worden afgenomen en dat ze het land zullen worden uitgezet.

Eén van de vrouwen omschreef het verblijf op de TA onlangs als geestelijke marteling. Zij had bij de Koerden zowel lichamelijke als geestelijke marteling meegemaakt, maar de laatste was het ergste. “Bij lichamelijke marteling werden je blauwe plekken na enkele dagen weer minder, maar geestelijke marteling is iets dat steeds doorgaat en waar je uiteindelijk erg moe en depressief van wordt”.


21 mei 

IND heeft geen tijd om Syrische oorlogsmisdadigers op te sporen, maar wel om Nederlandse vrouwen het land uit te zetten

NOS, 20 mei 2023

Syrische vluchtelingen in Nederland lopen hier hun folteraars tegen het lijf. Tientallen beulen die onder het regime van president Bashar al-Assad in Syrië mensen hebben gemarteld, lopen vrij rond in Nederland, melden Trouw en het radioprogramma Argos vandaag. Sommige deskundigen schatten dat het gaat om 50 tot 100 oorlogsmisdadigers. Blijkbaar heeft de IND onvoldoende mankracht om alle buitenlandse vluchtelingen die Nederland binnenkomen voldoende te checken.

Waar de IND wél veel tijd aan besteedt, is het uitzetten van een 15-tal Nederlandse vrouwen naar het buitenland. Deze vrouwen, die eerder werden teruggehaald uit Syrië, wordt op last van de minister hun Nederlanderschap ontnomen omdat zij een gevaar zouden vormen voor de nationale veiligheid. Nu er steeds meer van deze vrouwen voor de rechtbank hebben gestaan, blijkt er van hen geen enkel gevaar uit te gaan. Zij zijn indertijd, al dan niet gedwongen, met hun man meegereisd naar Syrië en hebben zich daar beziggehouden met het huishouden en de verzorging van hun kinderen. De beschuldigingen van oorlogsmisdaden, slavernij en plundering waar het OM mee komt, blijken ongegrond te zijn. Wanneer je de vrouwen persoonlijk ontmoet, blijken het hele normale Nederlandse vrouwen te zijn die alleen maar dromen van een rustig bestaan in Nederland samen met hun kinderen. Het uitzetten van deze vouwen is een obsessie van de minister en de rechtse partijen. De IND capaciteit die hiermee gemoeid is, zou voor belangrijkere zaken ingezet kunnen worden.


18 mei 

Gebrek aan postzegels belemmert communicatie vrouwen op TA met buitenwereld

Ad Corten, 18 mei 2023

Voor de vrouwen op de TA in Zwolle is het schrijven van brieven de enige mogelijkheid om contact te houden met de buitenwereld (afgezien van het familiebezoek ). Corresponderen met mensen buiten de gevangenis is voor hen belangrijk om vertrouwen te houden in de Nederlandse maatschappij en te merken dat niet heel Nederland hen als gevaarlijke terroristen beschouwt. Op de TA worden zij op dezelfde wijze behandeld als zware criminelen van het kaliber Taghi, en dat werkt op den duur zeer deprimerend. Deze vrouwen hebben nooit in hun leven geweld gepleegd; het enige dat zij gedaan hebben, is hun man volgen naar Syrië en daar voor de kinderen zorgen. In hun brieven beschrijven zij hun intense verdriet dat die kinderen bij aankomst in Nederland zijn afgenomen, en dat zij nu in hun eentje in hun cel zitten (in het weekend 21 uur per etmaal). Sommigen zijn sterk en proberen zich ondanks alles staande te houden, maar anderen beginnen langzaam gek te worden van verdriet en wanhoop.

Brieven schrijven is voor hen de enige manier om zich te uiten. Maar dan moeten ze wel postzegels hebben, en daar konden ze de afgelopen maanden moeilijk aan komen. Soms sparen ze brieven een paar weken op en sturen er dan meerdere tegelijk. Wij mogen hen geen postzegels sturen; kennelijk omdat zij op de sanctielijst staan. Wanneer wij extra postzegels bijsluiten in onze brieven, worden die er door de bewaking uitgehaald. Ongefrankeerde brieven versturen (wat ik hen eerder had aangeraden), is verboden door de directie. De enige manier voor hen om aan geld te komen voor het kopen van extra dingen (zoals postzegels), is het inpakken van vaatwastabletten waarmee zij 90 cent per uur verdienen (tot een maximum van € 16 per week).


12 mei 

Behandel Syriëgangers met dubbele nationaliteit niet anders dan de rest

De Volkskrant, 12 mei 2023

In de Volkskrant staat vandaag een opinie artikel waarin ik wijs op de discriminatie van Syriëgangers van allochtone afkomst ten opzichte van degenen met alleen de Nederlandse nationaliteit. Bij de eerste groep wordt de Nederlandse nationaliteit afgenomen en worden zij daarna het land uitgezet. Bij Syriëgangers van autochtone afkomst gebeurt dit niet omdat zij na het afnemen van hun Nederlanderschap stateloos zouden worden.

Het verschil in behandeling tussen beide groepen is in flagrante strijd met artikel 1 van onze Grondwet dat stelt dat alle inwoners van ons land op gelijke manier behandeld moeten worden. Wanneer de minister en haar rechtse achterban vinden dat Nederlanders van allochtone afkomst op andere manier behandeld mogen worden dan autochtone Nederlanders, zullen zij eerst de Grondwet moeten wijzigen.

Voor scan van papieren versie klik hier.


12 mei 

Kinderen van vrouwen op TA gestraft door bezoek aan moeder in kind-onvriendelijke omgeving

Ad Corten, 12 mei 2013

Er is nog steeds geen verandering gekomen in de bezoekregeling van kinderen aan hun moeders op de TA. Minister Weerwind en de directie van de gevangenis beweren nog steeds dat de moeders hun kinderen wekelijks mogen ontvangen, maar van de moeders zelf horen wij dat dit pertinent onjuist is. Het moeder/kind bezoek is slechts eens in de zes weken, en het vindt plaats in dezelfde onvriendelijke ruimte waar de gedetineerden hun familie ontvangen. De enige decoratie hier is een grote foto van een oude gevangenismuur (!), en er zijn voortdurend bewakers in uniform bij aanwezig. Dit maakt de kinderen angstig en zij zijn bang dat zij door de bewakers geslagen zullen worden, net zoals dit gebeurde door geüniformeerde bewakers in de Koerdische kampen.

Moeders op de reguliere afdeling mogen hun kinderen eenmaal per vier weken gedurende 2 uur ontvangen. Dit gebeurt in een kindvriendelijke ruimte met een speelkussen, trampoline, en bewakers in normale kleren die drankjes en koekjes voorde kinderen meebrengen. De vraag is waarom de moeders op de TA hun kinderen ook niet in deze ruimte en op dezelfde wijze mogen ontvangen. De moeders op de TA hebben doorgaans een nog sterkere band met hun kinderen dan gewone moeders omdat zij in alle jaren in de Koerdische kampen de enige ouder waren waar de kinderen zich aan vast konden klampen. Waarom moeten die kinderen na alle ellende in de kampen nu nog eens extra gestraft worden door het contact met hun moeders te beperken en dit in een kind-onvriendelijke ruimte te laten plaatsvinden?


9 mei

Beroep op CDA fractieleider Heerma om afnemen Nederlanderschap niet langer te steunen

Ad Corten, 9 mei 2023

Ondanks kritiek van haar eigen ambtenaren (Inspectie van J&V), de Raad voor de Strafrechtstoepassing, NCTV, Reclassering Nederland en burgemeesters van grote steden, houdt minister Yesilgöz vast aan haar beleid om terrorisme veroordeelden met dubbele nationaliteit het Nederlanderschap te ontnemen. Ook al is de kans groot dat de bestuursrechter in individuele gevallen dit besluit terug zal draaien, toch vormt de constante dreiging van uitzetting en de vraag wat er met dan met de kinderen zal gebeuren, een vorm van geestelijke marteling van de vrouwen in Zwolle.

De minister houdt vast aan haar beleid omdat zij zich in de Kamer gesteund weet door het CDA en de rechtse partijen. De kans dat VVD en PVV van standpunt zullen veranderen is minimaal, maar voor het CDA is het gezien zijn christelijke principes natuurlijk erg vreemd dat de partij meegaat in dit inhumane beleid. Vandaar dat ik fractievoorzitter Heerma weer een brief geschreven heb om aan te dringen op aanpassing van het CDA standpunt. Wanneer het CDA overstag gaat, heeft de minister niet langer een meerderheid in de Kamer.


7 mei

Vrouwen in Zwolle bezorgd over hoger beroep van Openbaar Ministerie

Ad Corten, 7 mei 2023

Het besluit van het OM om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank in Rotterdam leidt tot grote bezorgdheid bij de betreffende vrouwen. Het besluit is niet van invloed op het tijdstip waarop de vrouwen vrijkomen. Omdat het hoger beroep wel 1,5 jaar kan duren, worden de vrouwen voorlopig vrijgelaten op het tijdstip dat de rechtbank op 13 april heeft aangegeven: 4 maanden na de uitspraak voor Hafida, en na 7 maanden voor Meryem, Nawal en Amber. Wanneer er op dat moment echter een hoger beroep loopt, krijgen ze hun kinderen niet terug van Jeugdbescherming omdat er een kans is dat de moeders later weer terug moeten naar de cel. Om dezelfde reden zullen de gemeentes afwachtend zijn met het regelen van huisvesting en verdere hulp. De vrouwen moeten tot het moment van hun vrijlating op de TA blijven, en krijgen dus geen kans om zich voor te bereiden op hun vrijheid.  En daarnaast speelt natuurlijk voor de meeste vrouwen ook nog het probleem met het afnemen van hun Nederlanderschap.

Terwijl ieder normaal mens vindt dat de vrouwen intussen wel genoeg gestraft zijn, draaien de ambtelijke molens – aangestuurd door een minister met een sterke persoonlijke afkeer van de vrouwen – intussen blijkbaar nog gewoon door.


6 mei

IS-vrouwen in Iraakse gevangenis in hongerstaking

Volkskrant, 6 mei 2023

Honderden voormalige IS-vrouwen die lange straffen uitzitten in een gevangenis in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn al meer dan twee weken in hongerstaking. De BBC heeft videobeelden van uitgemergelde vrouwen die op de stenen vloer van hun cel liggen. De meer dan vierhonderd vrouwen, die getrouwd zijn geweest met strijders van IS (Islamitische Staat), protesteren tegen de onmenselijke manier waarop ze worden behandeld, en ook tegen de manier waarop ze zes jaar geleden zijn veroordeeld. Ze zitten lange celstraffen uit, van 15 jaar tot levenslang, en sommigen zijn zelfs ter dood veroordeeld. Onder de gevangenen zouden veel buitenlandse vrouwen zijn, uit onder meer Rusland, Turkije, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. In de Rusafa-gevangenis ten oosten van Bagdad zitten ook meer dan honderd kinderen schat de BBC. De gevangenis is zwaar overbevolkt. De BBC zegt dat soms wel 40 mensen één cel moeten delen.

Zoals bekend is onze eigen minister van justitie, Dilan Yesilöz, altijd voorstander geweest van het berechten van Nederlandse vrouwen in de regio. Zij was vorig jaar fel tegen het terughalen van de Nederlandse vrouwen en kinderen uit Syrië.


6 mei   

IND bezoekt Sadaf S. om uitzetting naar Afghanistan te bespreken

Ad Corten, 6 mei

Wie gedacht had dat de IND na alle kritiek van de rechtbank in Rotterdam en andere overheidsinstanties even pas op de plaats zou maken bij de uitzetting van Sadaf S. naar Afghanistan, komt bedrogen uit. Deze week kreeg Sadaf in haar cel op de Terroristen Afdeling in Zwolle bezoek van twee medewerkers van de  Dienst Terugkeer en Vertrek. Die kwamen met haar de praktische details van haar terugkeer naar Afghanistan bespreken. De plannen van de IND om Sadaf over te dragen aan de Taliban worden dus nog steeds gewoon doorgezet.  


5 mei 

Bevrijdingsdag met een bijsmaak

Ad Corten, 5 mei 2023

Bevrijdingsdag is de dag waarop heel ons land viert dat wij een democratische rechtsstaat zijn, dankzij de vele mensen die daar hun leven voor gegeven hebben. Wij zijn trots op onze reputatie als verdediger van mensenrechten overal ter wereld, en dankzij het Internationaal Strafhof zijn wij dé plaats in de wereld waar oorlogsmisdadigers berecht worden. Bij al deze zelfingenomenheid  denken we niet aan het kleine groepje vrouwen dat vorig jaar is teruggehaald uit Syrië  en dat we hebben weggestopt op de TA in Zwolle. Daar worden ze – buiten het zicht van de wereld – behandeld op een wijze die niet te rijmen valt met een moderne rechtsstaat. De vrouwen zijn volstrekt ongevaarlijk en zitten alleen maar op de TA omdat wij vinden dat ze extra gestraft moeten worden. Ze worden nog net niet fysiek gemarteld, maar de extra beperkingen waaraan zij onderhevig zijn (waaronder het gebrek aan contact met hun kinderen) kunnen naar alle maatstaven als geestelijke marteling beschouwd worden. Amnesty concludeerde al in 2017 dat het regime op de terroristenafdeling “inhumaan en onnodig” was. Het riep Nederland op de wet aan te passen zodat er een einde kwam aan de onnodig strenge gevangenisomstandigheden. Niets is intussen veranderd; ook niet nu er vrouwen op de afdeling zitten die nog nooit in hun leven een aanslag gepleegd of beraamd hebben.


4 mei  

Chadia B. overgeplaatst van TA naar medische afdeling

Ad Corten, 4 mei 2023

Gisteren is Chadia B. eindelijk overgeplaatst van de terroristen afdeling naar het PPC (penitentiair psychiatrisch centrum); een afdeling van de PI die onder de TA zit, en waar de gedetineerden veel meer zorg krijgen. De overplaatsing volgde na een bezoek van een delegatie van de DJI (Dienst Justitiële Inrichten) aan de PI. Dit was de eerste maal dat ambtenaren van het ministerie de moeite namen om zelf te komen kijken op de TA, en te zien hoe de maatregelen die zij achter hun bureau bedenken, in de praktijk uitwerken. Blijkbaar heeft de aanblik van Chadia, die invalide is en zich alleen in een rolstoel of op handen en voeten kan verplaatsen, hen doen beseffen dat de TA voor haar toch niet de juiste plek was.

Het is natuurlijk een schande dat Chadia een half jaar op de TA heeft moeten doorbrengen. Dit was het gevolg van het regeringsbeleid dat iedereen die naar Syrië was vertrokken, per definitie een terrorist was, en dat alle terroristen op de TA moesten worden ondergebracht. Er is al vaak gewezen op de onredelijkheid van dit systeem. De uit Syrië teruggekeerde vrouwen vormen geen gevaar voor de samenleving, en het is onzinnig om hen te behandelen als gevaarlijke terroristen. Het geval van Chadia, die doodziek terugkeerde uit Syrië en niet eens in staat was om te lopen, illustreert de absurdheid van de Nederlandse aanpak.  


3 mei

Nederlandse generaal Van Uhm sprak in 2014 respect uit voor Syriëgangers

Volkskrant 5 mei 2014

Tijdens de afgelopen rechtszaken tegen de teruggekeerde vrouwen uit Syrië hamerde het OM er steeds op dat de vrouwen indertijd naar Syrië vertrokken in het volle bewustzijn van de gruweldaden die door IS gepleegd werden, en dat dit reden is om hen aan te klagen wegens het zich aansluiten bij een terroristische organisatie. In werkelijkheid is er waarschijnlijk geen enkele vrouw geweest die werkelijk besefte wat voor gruweldaden IS pleegde. De meesten gingen naar Syrië om hun man te volgen, of uit idealistische motieven.

Dit laatste gold zelfs voor een deel van de mannen die vertrokken. Nog op 4 mei 2014 verklaarde de ex-commandant van de Nederlandse strijdkrachten, generaal Peter van Uhm dat hij respect had voor de jongens die naar Syrië vertrokken om daar te vechten tegen Assad. Van Uhm verloor zijn zoon in Afghanistan die daar vocht tegen de Taliban. Desondanks kon hij zich verplaatsen in de geest van de idealistische jongeren die  naar Syrië vertrokken met de bedoeling de wereld te verbeteren.

Waarschijnlijk moet je zelf idealist zijn (of het ooit zijn geweest) om je te kunnen verplaatsen in de geest van andere idealisten, zelfs wanneer die verkeerde keuzes maken. Idealisten zijn mensen die hun veilige en comfortabele bestaan opgeven om iets voor andere mensen te betekenen. De Nederlanders die tegenwoordig – met de kennis van achteraf – iedereen die naar Syrië vertrok veroordelen, hebben zelf waarschijnlijk nooit hun nek uitgestoken om anderen te redden. En wanneer je zelf nooit iets idealistisch doet, kun je natuurlijk ook geen fouten maken.

Van Uhm in 2014: “De vraag of hun omgeving en onze maatschappij wel zijn best heeft gedaan om deze mensen in de goede richting te houden, wordt te weinig gesteld. Je moet deze jonge mensen proberen te begrijpen, anders kun je ze ook niet verder helpen”. Die uitspraak is op dit moment zeker ook van toepassing op de vrouwen die destijds vertrokken in een vlaag van idealisme, en waarvoor we nu geen enkel begrip tonen.


1 mei  

Nieuwsbrief april verzonden en online

Vandaag is de Nieuwsbrief over april verzonden aan alle leden van het Platform Kinderen terug uit het Kalifaat. De nieuwsbrief bevat een overzicht van de voornaamste ontwikkelingen van de afgelopen maand. Voor trouwe bezoekers van deze website zal de nieuwsbrief weinig nieuws bevatten, maar veel mensen vinden het handig om eens in de maand een kort overzicht van de nieuwe ontwikkelingen te ontvangen.

Mensen die de nieuwsbrief nog niet maandelijks ontvangen, maar wel op de distributielijst willen komen, kunnen een mailtje sturen aan adcorten@gmail.com.

Een overzicht van alle maandelijkse nieuwsbrieven sinds februari 2020 is te vinden op de website onder https://kinderenteruguitkalifaat.nl/nieuwsbrieven-platform-kinderen-terug-uit-kalifaat/


28 apr

Kamerbrief over kosten opvang terugkeerders

Dilan Yesilgöz, 26 april 2023

In een Kamerbrief van 26 april geeft minister Yesilgöz een overzicht van de kosten die gemoeid zijn met de opvang van uitreizigers na terugkeer. Dit naar aanleiding van vragen die hierover gesteld waren in het commissiedebat terrorisme en extremisme van 24 november 2022 (door Caroline van der Plas). Het is niet te verbazen dat deze kosten hoog zijn. Zo kost een dag detentie op de terroristenafdeling € 635, veel meer dan de gemiddelde kostprijs van een cel in het gevangeniswezen. Volgens de minister: “Het overgrote deel van deze meerkosten wordt besteed aan personeel. Vanwege de kleinschaligheid en veiligheidsmaatregelen van de afdeling is de personeelsinzet hoger dan bij andere regimes”. Het is de vraag of al deze maatregelen echt nodig zijn. In februari jl. concludeerde de Raad voor de Strafrechttoepassing dat er op de TA sprake is van overbeveiliging. Zelfs wanneer kinderen hun moeder op de TA bezoeken, kan dat alleen onder toezicht van een aantal bewakers.

De hoge kosten van de opvang van terugkeerders zijn een direct gevolg van de roep van rechtse partijen om zware straffen voor deze groep. Zo moeten zij tijdens hun voorarrest verplicht worden ondergebracht op de (dure) terroristenafdeling, en moeten zij zo hoog mogelijke gevangenisstraffen krijgen (die ook worden doorgebracht op de TA). Hun kinderen krijgen zij nauwelijks meer te zien, wat leidt tot trauma’s bij de kinderen en naar verwachting hoge kosten voor Jeugdzorg bij de latere integratie van de kinderen in de maatschappij.

In Zweden worden de teruggehaalde vrouwen na ondervraging gewoon doorgestuurd naar het dorp waar ze vandaan kwamen, samen met hun kinderen. Alleen wanneer achteraf blijkt dat zij oorlogsmisdaden hebben gepleegd, worden zij daarvoor alsnog vervolgd. Op dit moment is dat nog bij geen enkele van de teruggekeerde vrouwen het geval. Het Zweedse systeem is daardoor niet alleen veel humaner dan het Nederlandse, maar ook aanzienlijk goedkoper voor de belastingbetaler.


27 apr

Zwolse PI heeft al tuinproject, alleen nog niet voor gedetineerden op de TA

De Bonjo, maart 2023

Tot mijn grote verrassing stuurde een van de vrouwen in de PI Zwolle mij gisteren een krantje waaruit blijkt dat er in de PI vorig jaar een tuinproject gestart is. Normaal ben ik degene die krantjes stuurt naar de vrouwen in Zwolle, maar nu gebeurde het dus andersom. Het betreffende blaadje heet De Bonjo, en het is een maandelijkse uitgave van overheidswege voor alle gedetineerden in Nederland. Oplage 10.000 stuks.

Het blaadje werd mij toegestuurd door een van onze dames die enkele maanden geleden is overgeplaatst van de TA naar de reguliere afdeling, en die daar nu – tot haar grote vreugde – mag gaan tuinieren. Het artikel in De Bonjo beschrijft hoe in de PI Zwolle vorig jaar een pilot is opgezet waar iedereen erg enthousiast voor is. Het project is bestemd voor de mensen op ISD afdeling (Instelling Stelselmatige Daders), maar de gedetineerden op de TA mogen er niet aan meedoen. Waarschijnlijk omdat die als nog gevaarlijker beschouwd worden dan de “stelselmatige daders”.

Ik ben zeer verheugd dat de directie van de PI Zwolle ook tot het inzicht is gekomen dat tuinieren erg goed is voor de gedetineerden. Ik had de afgelopen maanden al enkele malen aan de directie voorgesteld om de dames op de TA hiertoe gelegenheid te bieden. Hierop werd nooit gereageerd, waarschijnlijk omdat het de directie van bovenaf verboden is om deze  mogelijkheid ook voor de dames op de TA te openen.

Nu we weten dat er op de PI inderdaad al een tuin bestaat, zullen we bij de directie (en bij DJI) opnieuw vragen om deze mogelijkheid ook voor de dames op de TA open te stellen. Het gezamenlijk tuinieren is een van de beste manieren om deze dames weer positieve energie te geven, en hen uit hun benauwde kringetje te halen waarin ze de hele dag in opgesloten zitten.   De bedoeling van hun detentie is tenslotte om hen voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij, en niet om hen kapot te maken door de geestelijke marteling waaraan ze nu onderworpen zijn.  


26 apr

Opinie artikel in Trouw over afnemen Nederlanderschap

Trouw, 26 april 2023. Voor papieren versie klik hier.

Na mijn oproep gisteren aan de CDA Kamerfractie om haar standpunt over het afnemen van het Nederlanderschap te wijzigen, plaatste dagblad Trouw vandaag een opinie artikel van mijn hand waarin ik uitlegde dat  het CDA op dit moment de bottleneck vormt bij de aanpassing van het regeringsbeleid. Het CDA probeert zich op dit moment voorzichtig los te maken van VVD en PVV en een meer linkse, christelijke koers te gaan varen. Het wijzigen van het standpunt t.a.v. het afnemen van het Nederlanderschap zou een concreet begin hiervan zijn.

Trouw besteedt wel vaker aandacht aan het gebrek aan christelijke waarden binnen het CDA, en mijn artikel paste goed binnen dit onderwerp.


25 apr

Oproep aan CDA Kamerfractie om standpunt te wijzigen over afnemen Nederlanderschap

Ad Corten, 25 april 2023

In een brief aan fractievoorzitter Heerma heb ik de CDA Kamerfractie opgeroepen om afstand te nemen van het regeringsbeleid om bij terrorisme veroordeelden het Nederlanderschap af te nemen. Dit beleid wordt algemeen bekritiseerd; niet alleen omdat het inhumaan is, maar ook omdat het risico’s oplevert voor de samenleving. De bedoeling van de wet op het afnemen van het Nederlanderschap was “de nationale veiligheid te verhogen”. Alle betrokken instanties, zowel binnen als buiten de overheid, zijn intussen tot de conclusie komen dat de wet een averechts effect heeft. Dit komt doordat de mensen van wie het Nederlanderschap is afgenomen, niet uitgezet kunnen worden en als illegale vreemdeling in een volstrekt uitzichtloze situatie verkeren.

 D’66 en de linkse partijen willen daarom in de Kamer voorstellen om te stoppen met het afnemen van het Nederlanderschap. Zolang het CDA echter de kant van VVD en PVV blijft kiezen, bestaat er geen Kamermeerderheid voor dit voorstel. De bal ligt nu dus bij het CDA; de partij die indertijd medeverantwoordelijk was voor de invoering van de wet.


24 apr

Hoe strafrechters een verblijf op de terroristenafdeling meenemen in hun beslissingen (of niet)

Justitiële Verkenningen, november 2022

Dit artikel beschrijft hoe strafrechters wisselend omgaan met de wetenschap dat bij een veroordeling wegens terrorisme de gedetineerde zijn straf grotendeels moet uitzitten onder het zware regime van de TA. In sommige gevallen legt de rechter om deze reden een lagere straf op, en in andere gevallen niet. De auteurs zijn van mening dat volgens het principe van proportionele vergelding het strenge regime van de TA moet worden meegenomen in de straftoemeting. Met andere woorden, als de rechter weet dat de gedetineerde zijn straf moet uitzitten op de TA, zou dit moeten leiden tot een kortere duur van de opgelegde straf.

Deze discussie is relevant voor de lopende strafzaken tegen vrouwen die onlangs zijn teruggehaald uit Syrië. Tot nu toe hebben de advocaten van de vrouwen niet gepleit voor een lagere straf vanwege het strenge regime op de TA. Dit is merkwaardig omdat dit regime voor vrouwen zwaarder is dan voor mannen vanwege het feit dat de meeste vrouwen kinderen hebben die zij tijdens hun verblijf op de TA nauwelijks te zien krijgen. Dit vormt een extra straf voor de vrouwen, maar meer nog voor de kinderen die grote kans lopen hieraan een trauma over te houden.


Interne kritiek binnen ministerie van Justitie op beleid t.a.v. teruggekeerde vrouwen

Ad Corten, 22 april 2023

Het Nederlandse beleid t.a.v. de teruggekeerde vrouwen is gemeten naar objectieve criteria absurd zwaar. Onze overheid heeft eerst op grond van ongefundeerde argumenten (“gevaar voor hulpverleners”) jarenlang geweigerd zijn vrouwen en kinderen terug te halen uit Syrië. Pas nadat de rechter dreigde de strafzaken tegen de vrouwen te staken, bleek terughalen ineens wél mogelijk te zijn. Vervolgens werden de vrouwen na aankomst in Nederland van hun kinderen gescheiden, en kregen ze die daarna nauwelijks meer te zien. Zelf werden zij ondergebracht op de terroristen afdeling in Zwolle waar het verblijf volgens deskundigen gelijk staat aan geestelijke marteling. En als klap op de vuurpijl wordt hen verteld dat zij na het uitzitten van hun straf hun Nederlanderschap zullen verliezen en uitgezet zullen worden naar het buitenland.  

Dit zijn on-Nederlandse maatregelen die niet passen bij een beschaafd land, en zeker niet bij een land dat zich in het verleden altijd heeft opgeworpen als verdediger van de mensenrechten. De maatregelen zijn het gevolg van wetgeving die is aangenomen op een moment dat het land in paniek verkeerde, en die indertijd werd ingediend door VVD (Yesilgöz) en CDA. Op dit moment is het echter volstrekt duidelijk dat er van de teruggekeerde vrouwen geen enkel gevaar uitgaat, en dat er geen enkel argument is om hen langer vast te houden op de TA.

Terwijl de minister met een on-Nederlandse haat en verbetenheid vasthoudt aan het beleid van maximaal straffen en daarna uitzetten, zijn er binnen het Ministerie van J&V blijkbaar ook normale mensen die beseffen dat het huidige beleid onrechtvaardig en gevaarlijk is.  Een voorbeeld daarvan is de publicatie van het rapport “Terugkeer en re-integratie van ex-Syriëgangers” in de serie Justitiële Verkenningen van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid). In dit rapport van november vorig jaar laat het Ministerie een groot aantal deskundigen aan het woord die zeer kritisch staan tegenover het huidige beleid.

Het rapport is te downloaden vanaf de site van het WODC.


20 apr

CDA nog steeds verantwoordelijk voor afnemen nationaliteit bij teruggekeerde vrouwen

Ad Corten, 20 april 2023

Zolang het CDA geen afstand neemt van zijn oude beleid, bestaat er in de Tweede Kamer nog steeds een meerderheid voor het afnemen van de Nederlandse nationaliteit bij teruggekeerde vrouwen. Wij hadden D’66 en de linkse partijen gevraagd het onderwerp op de agenda te zetten van de vergadering van de Vaste Kamercommissie voor J&V, maar de partijen zijn huiverig om dat te doen zo lang niet zeker is dat het CDA ditmaal met hen mee  stemt. De laatste keer dat dit onderwerp in de Kamer behandeld werd (eind 2021), stemde het CDA vóór verlenging van de wet die het afnemen van het Nederlanderschap mogelijk maakt. De partij sloot zich toen aan bij VVD, PVV en extreemrechts, die in totaal 86 zetels hebben. Wanneer het CDA (met 14 zetels) tégen het voorstel had gestemd, was de verlenging van de wet verworpen met 77 stemmen tegen.

Ik heb het CDA de afgelopen weken herhaaldelijk benaderd met het verzoek zijn standpunt te wijzigen, ook in het licht van de dringende adviezen van NCTV, Inspectie J&V, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Nederlandse burgemeesters en Reclassering Nederland om te stoppen met het afnemen van het Nederlanderschap. De partij blijft tot nu toe echter Oost-Indisch doof. Blijkbaar zijn haar banden met VVD, PVV en extreemrechts te sterk om haar standpunt te wijzigen.


19 apr

OM in hoger beroep tegen uitspraken vorige week

AD, 19 apr 2023

Het Openbaar Ministerie is het niet eens met de lagere straffen die de rechtbank uitdeelde aan vijf vrouwen die in februari 2022 naar Nederland zijn overgebracht uit een kamp in Syrië. Ze kregen vorige week celstraffen van 16 maanden tot drie jaar (deels voorwaardelijk) voor onder meer lidmaatschap van Islamitische Staat (IS) en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

De straffen van de rechter zijn duidelijk lager dan de drieënhalf tot vier jaar cel die door het Openbaar Ministerie eerder werden geëist. ,,De rol van deze vrouwen is beperkter geweest dan die van Nederlandse IS-vrouwen die eerder zijn berecht”, stelde de rechtbank vorige week. Ook hebben de vrouwen expliciet afstand gedaan van het gedachtegoed van IS, stelde de rechtbank.

De lagere straf was volgens de rechter ook passend, omdat de vrouwen al vier jaar onder erbarmelijke omstandigheden in een Koerdisch kamp hadden gezeten. Maar daar is het OM het niet mee eens. Justitie vindt niet dat het verblijf in het kamp van invloed moet zijn om de bepaling van de

De rechtbank stelde verder dat het een onwenselijke situatie zou worden als de vrouwen met een dubbele nationaliteit hun Nederlanderschap kunnen verliezen. Volgens het OM past die overweging ‘niet in een strafrechtelijk vonnis’ en zou dit niet moeten meewegen bij de straffen.

De uitspraken vorige week waren een teken dat  de rechters vinden dat het langzamerhand tijd wordt dat we de vrouwen op een menselijkere manier gaan behandelen. Zij hebben al zwaar geboet voor hun uitreis door alle ellende die zij (en hun kinderen!) in Koerdische kampen en gevangenissen hebben meegemaakt; een ellende die mede veroorzaakt werd door de halsstarrige weigering van de NL overheid om hen eerder terug te halen. Na hun terugkeer in Nederland zijn ze verder op abnormale wijze gestraft door het strenge regime op de TA, het gemis van hun kinderen, en de dreiging van de IND met het verlies van hun Nederlanderschap. Deze overwegingen spelen blijkbaar echter geen rol bij het OM (lees minister Yesilgöz). De minister is nog steeds vervuld van een irrationele haat tegenover de vrouwen; een haat die haar ertoe brengt de adviezen van haar veiligheidsadviseurs in de wind te slaan, en door te gaan met het afnemen van de Nederlandse nationaliteit bij de teruggekeerde vrouwen.  


17 apr

Vonnissen afgelopen week online

Ad Corten, 17 april 2023

De uitspraken van de rechtbank in Rotterdam in de strafzaken tegen vier van de teruggekeerde vrouwen zijn intussen via de volgende links te bekijken:

Amber K.

Hafida H.

Nawal H.

Meryem S.

De uitspraak voor Naima E. is niet online te vinden. Bij haar viel het onvoorwaardelijke deel van haar straf weg tegen het voorarrest zodat zij niet terug hoefde naar de cel.

Interessant is de toelichting bij de uitspraak voor Nawal H. Onder punt 8 (Motivering van de straf) staat onder punt 8.4 (conclusies van de rechtbank) de volgende opmerking:

De rechtbank merkt voorts nog op dat de verdachte op dit moment nog steeds in grote onzekerheid leeft nu zij niet zeker is van haar verblijf in Nederland na ommekomst van haar straf. Ter zitting is gebleken dat de kans bestaat dat haar Nederlanderschap zal worden ingetrokken, nu zij, in tegenstelling tot sommige andere uitreizigsters, een dubbele nationaliteit heeft. Dit heeft voor haar en ook voor haar kinderen grote nadelige gevolgen. De rechtbank acht dit voor verdachte en haar kinderen een onwenselijke situatie. De verdachte is geboren en opgegroeid in Nederland en is, nadat zij haar gevangenisstraf heeft uitgezeten, afgestraft. In dat opzicht ligt het in de rede dat de verdachte, die spijt heeft betuigd van haar uitreis en haar straf zal moeten ondergaan, daarna weer deel zou moeten kunnen uitmaken van de samenleving, met behulp van de bijzondere voorwaarden zoals door de reclassering zijn geadviseerd.”

Het is zeer verheugend dat de strafrechter zo expliciet zijn mening geeft over het bestaande regeringsbeleid om bij vrouwen met dubbele nationaliteit het Nederlanderschap af te pakken nadat zij ‘afgestraft’ (=definitief veroordeeld) zijn.


16 apr

Deradicalisering op TA werkt niet

Ad Corten, 16 apr 2023

Vorige week bracht de NRC een uitgebreid artikel over de TA Zwolle met als teneur dat het verblijf op de TA niet bijdroeg aan de deradicalisering van de vrouwen.  Deze week ontving ik een brief van een van de gedetineerden waarin dit probleem nog eens duidelijk werd uitgelegd. Door de groepsdruk binnen de kleine groepen waarin de vrouwen geïsoleerd zitten, is het voor hen praktisch onmogelijk om zich los te maken van de sfeer in de kampen. De vrouw concludeert:  “Na 14 maanden op deze afdeling zie ik “ruimte voor verbetering” er niet inzitten. Het is een hopeloze situatie.

De vijf vrouwen die deze week hun vonnis hoorden, komen uiterlijk binnen zeven maanden op vrije voeten. Voor hen is het probleem overzienbaar.  Maar de 12 andere vrouwen die nog berecht moeten worden, zullen nog veel langer op de TA moeten blijven. En dat helpt niet bij hun deradicalisering. Een recept voor problemen bij de terugkeer van deze vrouwen in de maatschappij. En vooral bij de ontwikkeling van hun kinderen.


14 apr

Wat de kranten schrijven over de vonnissen van gisteren

Hieronder staan links naar de berichten in de diverse kranten over de gisteren gevelde vonnissen:

NOS: Gevangenisstraffen voor vier IS vrouwen voor voorbereiden aanslag

NRC: Celstraffen tot drie jaar voor uit Syrië teruggehaalde IS vrouwen

AD:  Rechtbank straft Nederlandse IS vrouwen ook voor het meenemen van hun kinderen naar Syrië

Trouw: Tot drie jaar celstraf voor Nederlandse IS vrouwen

Volkskrant:  Het gekleurde leven van Nederlandse IS-vrouwen

In het verslag van Trouw staat een pijnlijke fout: ‘Een van hen (de veroordeelde vrouwen) verscheen ongesluierd in de rechtbank’. Dit suggereert dat de overige vier vrouwen wél gesluierd in de rechtbank verschenen. Hiervan was natuurlijk geen sprake: wat de krant bedoelde, was dat een van de vrouwen zonder hoofddoek in de rechtbank verscheen. De anderen waren normaal gekleed maar droegen wel een hoofddoek.

De misser van Trouw laat zien dat zelfs serieuze kranten nog steeds onbedoeld meedoen aan de demonisering van de teruggekeerde vrouwen. Het artikel in de krant gaat ook weer vergezeld van de obligate foto van zwart gesluierde vrouwen. En dit terwijl de vrouwen die gisteren terecht stonden, de laatste jaren in het kamp de verplichte sluier juist hadden afgezworen waardoor ze in conflict waren gekomen  met de andere vrouwen, en tenslotte waren overgeplaatst van al-Hol naar kamp Roj.

Ik zal de krant wijzen op deze pijnlijke misser.


13 apr

Milde vonnissen voor de 5 vrouwen die vandaag terecht stonden in Rotterdam.

Ad Corten, 13 april 2023

Vandaag kregen de eerste vijf vrouwen die vorig jaar werden teruggehaald hun vonnis te horen in de rechtbank in Rotterdam. Dit waren Amber K., Hafida H., Nawal H, Meryem S, en Naima E. De meeste vrouwen werden schuldig bevonden aan de eerste twee aanklachten, te weten (1) het zich aansluiten bij een terroristische organisatie, en (2) het deelnemen aan voorbereidende handelingen voor terroristische aanslagen. Nederland heeft op dit terrein een strenge wetgeving die een aantal jaren geleden is aangenomen door een rechtse meerderheid in de Kamer. Wanneer een vrouw naar Syrië vertrokken is, ook al was dat om zich bij haar man te voegen, geldt dit als aansluiten bij een terroristische organisatie. En wanneer de vrouw boterhammen gesmeerd heeft voor haar man, geldt dit als voorbereiding van terroristische misdaden. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Het ‘instaptarief’ dat het OM verplicht is te eisen voor beide misdaden is 5 jaar gevangenisstraf. Daarboven kan nog extra straf worden opgelegd voor het meenemen van kinderen naar een oorlogsgebied (vandaag bij twee van de vrouwen van toepassing), en voor plundering en slavernij (vandaag niet aan de orde).

Hoewel normale mensen wel aanvoelen dat de eerste twee aanklachten eigenlijk niet van toepassing zijn op de vrouwen, is binnen het ministerie afgesproken dat deze lijn wordt gevolgd. Eind 2021 is Sadaf S. veroordeeld tot 5 jaar, conform de eis van het OM. De rechtbank moet met deze eerdere uitspraak rekening houden, en kan nu in vergelijkbare gevallen niet plotseling veel lagere straffen gaan opleggen omdat het OM dan onmiddellijk in beroep gaat.

Toch was er vandaag sprake van een trendbreuk in de opgelegde vonnissen. De rechtbank hield ditmaal – voor het eerst – rekening met de jaren die de vrouwen in Koerdische gevangenissen en detentiekampen hadden doorgebracht. En ze hield rekening met het feit dat de vrouwen het afgelopen jaar door de IND bedreigd waren met het afnemen van hun Nederlanderschap. Dat laatste kón volgens de rechtbank helemaal niet; de vrouwen waren hier geboren en getogen, en ze moesten in Nederland weer een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Dit was een sterke waarschuwing richting minister en rechtse partijen in de Kamer, die nog steeds vasthouden aan het afnemen van het Nederlanderschap.

Het uiteindelijke vonnis viel voor alle vrouwen lager uit dan de eis van het OM, en een belangrijk deel van het vonnis werd als voorwaardelijke straf opgelegd. Rekening houdend met de 14 maanden die de vrouwen al hadden doorgebracht in voorarrest, bleef er voor Amber, Meryem en Nawal nog 7 maanden over die ze in de cel moeten blijven, en voor Hafida nog 4. Naima E. hoefde helemaal niet meer terug naar haar cel.

Overzicht vonnissen (in maanden) en resterende straf

 vonnisWaarvan onvoorwaardelijkvoorarrestResterende straf
Naima E.167120
Meryem S.3621147
Hafida H.3018144
Nawal H.3621147
Amber K.3621147

Het is verheugend dat de rechtbank vandaag zijn rug recht heeft gehouden, en zich niet heeft laten  beïnvloeden door de minister en de rechtse partijen die allemaal roepen om zo hoog mogelijke straffen. Helaas werd het woord ‘kinderen’ de hele middag niet genoemd, terwijl dit natuurlijk ook een element zou moeten zijn bij het bepalen van de strafmaat. Zeker bij de huidige beperkte omgangsregeling is een langdurige gevangenisstraf nadelig voor het behoud van de band tussen moeder en kind, en daarmee voor de toekomstkansen van de kinderen. Wat ook niet ter sprake kwam, was het buitengewoon harde regime op de TA waardoor een jaar op deze afdeling eigenlijk gelijk staat met twee jaar op een reguliere afdeling.


13 apr

NRC: Opnieuw nadenken graag, over de Zwolse IS-vrouwen

NRC, 13 april 2023

In zijn dagelijkse opiniestuk blikt de hoofdredactie van de NRC terug op het stuk in de krant van zaterdag over de vrouwen op de terroristen afdeling van de Zwolse gevangenis. Het ging daarbij om de vraag of het huidige regime op de TA helpt de vrouwen te deradicaliseren, of dat het juist radicalisering in de hand werkt.

De redactie schrijft dat terroristenafdelingen hun langste tijd gehad hebben. Laten we hopen dat dit zo is. Ook schrijft de redactie dat het draconische regime intussen is afgezwakt. Wij hebben daar nog weinig van gemerkt. Het recidive gedrag van terrorisme veroordeelden blijkt veel lager te zijn (14%) dan bij gewone gedetineerden (47%). En voor terroristische delicten is de terugval maar 4%. De matiging van het strenge regime zorgt kennelijk niet voor ongelukken. Bij vrouwelijke gedetineerden speelt het hebben van kinderen ook een rol. Die moeten straks ook met het verhaal van de moeders kunnen leven. En met de rol die de staat daarin speelde.

Hoewel er op de redenering van de redactie wel wat valt af te dingen (er is voor vrouwen in werkelijkheid nog geen sprake van een versoepeling van het regime), is het goed dat de krant wijst op het zeer lage recidive gehalte en ook op het feit dat bij moeders het hebben van kinderen de neiging tot recidive ook zal verminderen.


11 apr

Directie PI gevraagd om TA Magazine uit te reiken aan de dames op de TA

Ad Corten, 10 apr 2023

Uit Zwolle horen wij dat het TA Magazine dat ik op 31 maart verzonden heb aan alle dames op de TA tot nu toe niet is uitgereikt.  In een brief aan de directie van de PI heb ik gevraagd wat hiervoor de reden is. De bedoeling van het magazine is om de dames op de hoogte te houden van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die voor hen van belang zijn. Als voorbereiding op hun terugkeer in de maatschappij is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden over wat er gebeurt in ons land. In het verleden zijn sommige van de dames tijdelijk beïnvloed geweest door IS gedachtegoed waardoor hun vertrouwen in de Nederlandse overheid was ondermijnd. Daarom is het belangrijk om hen te laten zien dat Nederland een goed functionerende rechtsstaat is waarin ze weer vertrouwen kunnen krijgen. Het TA magazine is bedoeld om hen dit vertrouwen terug te geven.


10 apr

Nieuwe brief aan minister Weerwind om aan te dringen op betere bezoekregeling kinderen

Ad Corten, 10 april 2023

In het NRC artikel van gisteren hield de directie van de PI Zwolle nog steeds vol dat de kinderen elke week hun moeder kunnen bezoeken. Dit is onjuist en wij begrijpen niet waarom de directie van de PI dit nog steeds beweert. Vijf maanden nadat wij een verontruste brief, ondertekend door 34 deskundigen, verstuurd hebben aan minister Weerwind, is dit probleem nog steeds niet opgelost. De kinderen beginnen steeds meer de nadelige gevolgen te vertonen van het gebrekkige contact met hun moeder.

In een nieuwe brief aan minister Weerwind heb ik daarom met klem gevraagd om niet nog eens vijf maanden te wachten met het nemen van actie. Een regelmatig bezoek van de kinderen aan hun moeder kan op zeer eenvoudige wijze geregeld worden. Het feit dat dit nog steeds niet is gebeurd, lijkt te duiden op politieke onwil. Rechtse partijen in de Kamer dringen er voortdurend op aan dat de vrouwen op de TA zo hard mogelijk gestraft worden, en het schaarse contact met de kinderen lijkt een van de manieren daartoe te zijn. Helaas worden op deze wijze niet alleen de moeders gestraft, maar ook de kinderen.


9 apr

Directie PI houdt vol dat kinderen hun moeders wekelijks mogen bezoeken

Ad Corten, 9 april 2023

In het gisteren verschenen NRC artikel beweert de directie van de PI Zwolle nog steeds dat de moeders hun kinderen vaker mogen zien. Eens per week is er een bezoekuur en „ook kinderen mogen tijdens dit bezoek aansluiten”. Wij weten dat in werkelijkheid de kinderen geen kans krijgen om hun moeder wekelijks te bezoeken omdat Jeugdzorg dit niet toestaat. Het bezoek van familie is op werkdagen, en Jeugdzorg wil de kinderen niet op werkdagen naar de PI brengen omdat ze dan schooluren missen. Bovendien zijn tijdens het wekelijks familiebezoek de vrouwen en bezoekers door een plastic scherm van elkaar gescheiden. Kinderen meebrengen in deze setting is onmenselijk omdat ze dan hun moeder wel kunnen zien maar niet mogen aanraken.

Het hele probleem kan in één dag opgelost worden wanneer de PI de absurde veiligheidseisen laat vallen. Wanneer de kinderen hun moeders bezoeken, hoeven er niet een aantal zwaarbewapende  bewakers omheen te staan. Het kan dus makkelijk op zondag, ook al zijn er dan minder bewakers op de TA. Verder moet de eis komen te vervallen dat kinderen die bij familie zijn ondergebracht, alleen onder begeleiding van Jeugdzorg bij hun moeder op bezoek mogen komen. En voor kinderen die nog bij Jeugdzorg zitten moeten Jeugdzorg gewoon iets meer overuren krijgen voor de medewerkers die op zondag de kinderen naar de PI begeleiden.

In andere landen kan dit allemaal wel. In Denemarken mogen de kinderen elke week hun moeder bezoeken, en in Zweden wonen de kinderen zelfs permanent bij hun moeder. De zeer beperkte bezoekregeling in Nederland is gewoon een manier om de moeders extra te straffen. Volgens medewerkers van de DJI moet het verblijf van de vrouwen op de TA “als straf voelen”, en dit is een van de manieren waarop dit bereikt wordt. Helaas worden hierdoor niet alleen de moeders extra gestraft, maar ook hun kinderen.


8 apr

Bericht uit de Zwolse vrouwenvleugel

NRC  8 april 2023 voor pdf klik hier

In een uitgebreid achtergrondartikel beschrijft de NRC de situatie van de vrouwen die op dit moment zijn opgesloten op de terroristen afdeling (TA) van de gevangenis in Zwolle. De rapportage is gebaseerd op brieven die de vrouwen schreven aan Ad Corten. Deze heeft de NRC inzage gegeven in een aantal brieven waarin de vrouwen de omstandigheden beschrijven waaronder ze worden vastgehouden. Corten deed dit om de vrouwen een stem te geven. Zij zijn volledig geïsoleerd van de buitenwereld en hebben zelf geen enkele mogelijkheid om met journalisten te communiceren. Zij zitten op de TA omdat het OM hen verdenkt van terrorisme of omdat zij veroordeeld zijn wegens terrorisme. Geen van hen heeft echter ooit een aanslag in Nederland gepleegd of beraamd.

Detentie op de TA is veel zwaarder dan een normale gevangenisstraf. De TA is ontworpen om verspreiding van jihadistische ideeën door gevaarlijke gedetineerden te voorkomen. Bij de vrouwen in Zwolle is daarvan geen sprake; hun detentie op de TA is allen bedoeld als extra strafmaatregel. Dit is in strijd met de Nederlandse wet die de staat verbiedt om “gedetineerden aan andere beperkingen te onderwerpen dan die welke voor het doel van de vrijheidsbeneming of in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting noodzakelijk zijn”(artikel 2.3 van de Penitentiaire Beginselenwet).


7 apr

In Zweden zijn de meeste teruggehaalde vrouwen weer met hun kinderen verenigd

International Repatriation Network, 7 april 2023

Van de Zweedse vertegenwoordigers van het International Repatriation Network horen wij dat in Zweden de meeste moeders en kinderen weer met elkaar verenigd zijn. Alle moeders verkeren op vrije voeten en geen van hen wordt verdacht van misdaden. De Zweedse regering  bekijkt het probleem vanuit het perspectief van de kinderen. Die hebben het kalifaat overleefd en daarna de Koerdische gevangenkampen. De Zweden vinden dat de kinderen na terugkeer in hun eigen land niet nog eens extra gestraft en getraumatiseerd mogen worden door een langdurige scheiding van hun moeders.

De tegenstelling tussen Nederland en Zweden wat betreft de behandeling van de teruggekeerde vrouwen en kinderen had niet groter kunnen zijn. In Zweden vindt de overheid dat de vrouwen zich niet schuldig hebben gemaakt aan terrorisme of oorlogsmisdaden. In Nederland daarentegen worden vrouwen die zich precies hetzelfde gedragen hebben als de Zweedse , beschuldigd van ‘ernstige terroristische misdrijven’ en worden zij opgesloten in een zwaar beveiligde gevangenis. Hun kinderen krijgen zij nauwelijks meer te zien, wat leidt tot nog meer trauma’s bij de kinderen en de moeders.  

Zijn de Zweden gek of zijn wij het?


31 mar

TA Magazine in nieuw jasje

Ad Corten, 31 maart 2023

De afgelopen maanden heb ik al enkele malen een rondzendbrief gestuurd aan de dames op de TA om hen op de hoogte te houden van alle maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Nederland die voor hen van belang zijn. De dames kunnen weliswaar TV kijken in hun cel, maar daarmee houdt hun informatie voorziening op. Informatie die we sturen aan een van de dames kan alleen gedeeld worden binnen de groep van 6 of 7, maar tussen de drie groepen staan waterdichte schotten en is uitwisseling van informatie streng verboden.  

Om te zorgen dat de dames van nu af aan allemaal kunnen lezen wat voor ontwikkelingen er gaande zijn, heb ik nu voor iedereen een exemplaar van de nieuwe rondzendbrief laten drukken, en voor iedere groep een stapeltje opgestuurd naar de TA. Ons doel is om de dames weer vertrouwen te geven in de Nederlandse maatschappij en onze rechtsstaat. Dat is essentieel voor hun re-integratie, voor de toekomst van hun kinderen, en uiteindelijk ook voor de Nederlandse maatschappij.

De Inspectie van het Ministerie van J&V concludeerde in november dat het strenge regime op de TA het vertrouwen van de gedetineerden in de NL overheid ondermijnt en daarmee risico’s oplevert voor de NL maatschappij. Deze conclusies werden de afgelopen maand nog eens bevestigd door de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Waar de overheid nu steken laat vallen, proberen wij met een positieve benadering van de dames op de TA deze fouten van de overheid te herstellen.


29 mar

Kunnen we de bewakers van de TA niet beter inzetten op plaatsen waar zij écht nodig zijn?

Ad Corten, 29 maart 2023

Afgelopen maandag kwamen NOS en Nieuwsuur met het bericht dat het stelsel waarmee bedreigde politici, rechters, advocaten en journalisten worden beveiligd, onhoudbaar dreigt te worden door een gebrek aan personeel. Tegelijk kwam deze maand de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) met een rapport waarin gesteld werd dat er op de Terroristen Afdeling sprake is van over-beveiliging. Wanneer ik deze twee berichten naast elkaar leg, lijkt het mij niet zo moeilijk om de beveiliging van personen die écht bedreigd worden, te verbeteren. Gewoon alle dames van de TA overplaatsen naar regulier en de overbodige bewakers van de TA inzetten op plaatsen waar zij écht nodig zijn.

Het RSJ rapport sprak over Terroristen Afdelingen in het algemeen.  Terwijl er op de TA’s in Vught en Rotterdam in sommige gevallen misschien nog sprake is van gevaarlijke gedetineerden, is dit bij de dames in Zwolle in het geheel niet het geval. Geen enkele van hen heeft in Nederland ooit een aanslag gepleegd of beraamd, en er gaat geen enkele geweldsdreiging van hen uit. De zware beveiliging op deze afdeling is alleen een gebaar om ‘de politiek’ tevreden te stellen die steeds roept om zware straffen voor deze vrouwen. Maar moet de wraakzucht van onze politici nu echt zó ver gaan dat wij kostbare bewakers inzetten op een plaats waar zij volstrekt overbodig zijn, terwijl we elders in onze maatschappij dringend om deze mensen zitten te springen?


26 mar

Waarom noemen we vrouwelijke Syriëgangers eigenlijk terroristen?

Ad Corten, 26 maart 2023

Uit onze correspondentie met de vrouwen op de TA in Zwolle merken wij dat zij diep gebukt gaan onder het feit dat zij consequent aangesproken en behandeld worden als ‘terroristen’. In de woorden van één van hen: ‘ik heb in mijn leven nog nooit een vlieg kwaad gedaan’.

Volgens de definitie van de AIVD is terrorisme: ‘Het uit ideologische motieven (voorbereiden van het) plegen van op mensenlevens gericht geweld of het veroorzaken van maatschappij-ontwrichtende schade, met als doel (een deel van) de bevolking ernstige vrees aan te jagen, maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen en/of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Hoe zeer het OM ook zijn best doet om te bewijzen dat dit bij de uitgereisde vrouwen het geval was; geen van hen heeft ooit een aanslag gepleegd of voorbereid. Het gebruik van de naam ‘terrorist’ is dus niet op feiten gebaseerd. De benaming bij vrouwen wordt nu uitsluitend gebruikt vanwege het feit dat zij indertijd naar Syrië zijn vertrokken. Maar dit deden ze niet om daar aanslagen te gaan plegen. Hoe meer details in de nu lopende rechtszaken aan het licht komen, hoe meer het duidelijk wordt dat er slechts twee redenen waren waarom vrouwen naar Syrië vertrokken: zij deden dit óf simpelweg om hun man te volgen, óf om hijra (hidjrah) te verrichten: de verplichte emigratie naar een land waar moslims vrijelijk hun geloof kunnen belijden. Dit laatste deden zij op advies van radicale imams in Nederland. In geen van de gevallen was er sprake van de intentie om geweld te gebruiken tegen medeburgers.

In landen als Zweden wordt het simpele feit van uitreizen daarom niet als een daad van terrorisme beschouwd. De teruggehaalde vrouwen worden daar na een of twee dagen van ondervraging vrijgelaten en teruggestuurd naar hun oude woonplaats waar zij verder onder toezicht komen van de Sociale Dienst. Intussen wordt gekeken of zij in Syrië werkelijk misdaden gepleegd hebben waarvoor zij vervolgd moeten worden.


24 mar

Deense Hoge Raad vernietigt besluit om Deens/Iraanse vrouw haar Deense nationaliteit te ontnemen

Danmarks Radio, 22 maart 2023

De Deense Hoge Raad heeft een besluit teruggedraaid waarbij een Deens/Iraanse vrouw haar Deense nationaliteit werd afgenomen. Dit vanwege het feit dat de vrouw ‘heel weinig’ banden heeft met Iran. De vrouw was in Denemarken geboren, maar had via haar vader ook de Iraanse nationaliteit. Het Ministerie van Vreemdelingenzaken en Integratie had haar in 2020 de Deense nationaliteit afgenomen.

De vrouw verblijft op dit moment nog steeds met haar kinderen in kamp Roj in Syrië. Eerder haalde Denemarken alle vrouwen en kinderen met de Deense nationaliteit terug uit Syrië, maar deze vrouw moest achterblijven vanwege het feit dat ze geen Deense meer was. De advocaat van de vrouw heeft de Deense regering nu gevraagd om ook deze vrouw met haar kinderen zo snel mogelijk te repatriëren.


23 mar

Nieuw rapport Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) bekritiseert strenge regime Terroristen Afdeling

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, 9 maart 2023

In een recent gepubliceerd rapport bekritiseert de RSJ het strenge regime op de TA’s. Reeds bij de invoering van de TA’s in 2006 adviseerde de RSJ tegen de invoering van dit systeem. Zeventien jaar later zijn de nadelen van het TA regime duidelijk zichtbaar. De RSJ adviseert daarom het TA regime nu te heroverwegen.  

De RSJ concludeert dat er op de TA’s sprake is van overbeveiliging. Dit wordt veroorzaakt door een automatische plaatsing die niet gebaseerd is op het beheers- en veiligheidsrisico, maar op de aard van het delict. Ondanks de inspanningen van het personeel zijn de resocialisatiemogelijkheden op de TA te beperkt. Dit is met name gelegen in het beperkte en gecompartimenteerde dagprogramma, alsmede in de beperkte uitstroommogelijkheden. In combinatie met de regeling over het verliezen van het Nederlanderschap, plaatst dit zowel DJI als de gedetineerde voor een onmogelijke opdracht.

Het is goed te merken dat binnen het Ministerie van J&V het gezonde verstand en rechtvaardigheidsgevoel overheerst. De conclusies van de RSJ sluiten aan bij het rapport dat wij in januari aan de Tweede Kamer stuurden, en waarin wij concludeerden dat de TA niet als extra strafmaatregel mag worden ingezet. Blijkbaar gebeurt dit nu toch ondanks het feit dat het in strijd is met de wet omdat ambtenaren bij DJI en de directie van de PI bang zijn voor kritiek vanuit de politiek dat de gedetineerden op de TA niet hard genoeg gestraft worden.


23 mar

Opgestuurde boeken tegengehouden door directie PI

Ad Corten, 23 maart 2023

Vanuit de TA (terroristen afdeling) in Zwolle ontving ik het bericht dat een drietal door mij opgestuurde boeken zijn tegengehouden door de directie van de PI. Het betrof hier twee exemplaren van “De meeste mensen deugen” van Rutger Bregman, en het fotoboek “De Wilde Stad” over de natuur in Amsterdam.

Volgens artikel 36, lid 4 van de Penitentiaire Beginselenwet (PBW) kan de directeur van de PI uitreiking van brieven of andere poststukken weigeren, indien dit noodzakelijk is met het oog op een van de volgende belangen:

  1. de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting;
  2. de bescherming van de openbare orde of nationale veiligheid;
  3. de voorkoming of opsporing van strafbare feiten;
  4. de bescherming van slachtoffers van of anderszins betrokkenen bij misdrijven.

Naar onze mening vormen bovengenoemde boeken geen bedreiging van een van bovengenoemde belangen. Het tegenhouden van deze boeken is daarom onrechtmatig, en de geadresseerde dames zullen daarover een klacht in te dienen bij de directie van de PI.  


20 mar

Vader veroordeelde Syriëganger: ‘Ze willen een alleenstaande vrouw naar de Taliban sturen’

NRC 20 maart 2022, voor pdf klik hier.

De NRC brengt een interview met de vader van Sadaf S., de Nederland/Afghaanse van wie de IND onlangs de Nederlandse nationaliteit heeft afgenomen. De vader beschrijft hoe hij in 1997 het Taliban regime in Afghanistan ontvluchtte en naar Nederland kwam om hier een nieuw bestaan op te bouwen voor zijn vijf kinderen. De twee jongsten, Sadaf en een broer, raakten echter in de ban van een jihadistische prediker en vertrokken naar Syrië. De broer kwam daar om het leven, en Sadaf wist uiteindelijk met hulp van haar vader te ontsnappen uit het Syrisch detentiekamp waar ze zat opgesloten. Ze meldde zich in Turkije bij een NL consulaat; werd opgehaald door de NL regering, en veroordeeld tot 5 jaar onvoorwaardelijk. Ze ging niet in beroep tegen deze hoge straf  omdat ze dolgraag met een schone lei haar leven in Nederland weer wilde oppakken. Die hoop kan ze opgeven nu zij haar Nederlanderschap verloren heeft. Wanneer uitzetten naar Afghanistan niet mogelijk is, zal zij na het uitzitten van haar straf straks als illegaal vreemdeling op straat worden gezet.  


19 mar

Zelfs na overplaatsing van de TA naar de reguliere afdeling houdt het straffen van de vrouwen niet op

Ad Corten, 19 maart 2023

De afgelopen tijd hebben wij regelmatig bericht over de zeer strenge beperkingen waaraan de vrouwen op de terroristen afdeling (TA) in Zwolle onderworpen zijn. Deze beperkingen dienen geen enkel doel, behalve het extra straffen van de vrouwen. Dit is lijnrecht in strijd met de Penitentiaire Beginselenwet  (Artikel 2.3: “Personen ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging plaatsvindt van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel worden aan geen andere beperkingen onderworpen dan die welke voor het doel van de vrijheidsbeneming of in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting noodzakelijk zijn”).

En zelfs wanneer de vrouwen tijdens het laatste jaar van hun straf worden overgeplaatst van de TA naar de reguliere afdeling, houdt het extra straffen niet op. Zij krijgen dan de kwalificatie GVM Hoog, wat inhoudt dat zij nog steeds aan extra beperkingen onderhevig zijn. GVM betekent ‘Gedetineerden met een vlucht- en/of maatschappelijk risico’. Plaatsing in de categorie GVM Hoog is merkwaardig omdat de vrouwen naar de reguliere afdeling verplaatst worden, juist omdat de gevangenisdirectie concludeert dat zij geen vlucht of maatschappelijke risico meer vormen. Hun plaatsing in de categorie GVM Hoog lijkt dan ook alleen maar een maatregel om politici in Den Haag tevreden te stellen.

Wanneer houdt Nederland eens op met dit wraakzuchtige en kleinzielige beleid om weerloze vrouwen die al jarenlang geleden hebben in Syrische kampen, nog eens extra te straffen en te vernederen bij terugkeer in Nederland? Is dit onze manier om hen weer vertrouwen te geven in onze rechtsstaat, en hen voor te bereiden op hun re-integratie? Of is het, zoals minister Yesilgöz aangeeft, helemaal niet de bedoeling om deze vrouwen weer op te nemen in onze maatschappij, maar willen we hen alleen maar zoveel mogelijk pijn doen voordat ze weer uitgezet worden?  


18 mar

Verplichte visitatie bij familiebezoek veroorzaakt trauma bij gedetineerde vrouwen

Ad Corten, 18 maart 2023

Een van de vrouwen op de TA in Zwolle is niet in staat haar ouders opnieuw te ontvangen nadat zij bij hun eerste bezoek in december (de eerste keer dat zij haar ouders zag na 7 jaar) na afloop gevisiteerd moest worden. Dit bracht bij haar zoveel pijnlijke herinneringen naar boven aan soortgelijke behandelingen die zij moest ondergaan in een Koerdische gevangenis dat zij uit vrees voor ‘het rode lampje’ (het teken dat de vrouwen na bezoek gevisiteerd moeten worden) verder bezoek van haar ouders heeft afgewezen.

De verplichte visitatie na familiebezoek is een van de absurde veiligheidsmaatregelen waaraan de vrouwen op de TA onderworpen zijn. Al in 2017 trok de toenmalig directrice van de TA in Vught het nut van de maatregel in twijfel, en verklaarde zij dat zij zelf visitatie ook verschrikkelijk en vernederend zou vinden.


18 mar

Kinderen waren bij aankomst in Nederland zwaar ondervoed

Ad Corten, 18 maart 2023

Volgens de grootouders van de kinderen die op 2 november werden teruggehaald, waren hun kleinkinderen bij aankomst zwaar ondervoed. Zij leken volgens hen op kinderen die je ziet op TV in landen waar hongersnood heerst. Nadat zij drie maanden waren opgevangen in een speciale inrichting van Jeugdzorg in Doetinchem begonnen de kinderen er weer normaal uit te zien.

De kinderen die in november terugkeerden in Nederland werden door de Raad voor de Kinderbescherming (terecht) afgeschermd van alle publiciteit. Er is daardoor weinig bekend over hun conditie op het moment van terugkeer. Nu blijkt dat de kinderen in het kamp zwaar ondervoed waren, ondanks het feit dat de moeders het eten (en drinken) uit hun eigen mond spaarden om de kinderen in leven te kunnen houden. Dit verhaal strookt met dat van de Belgische onderzoeker Gerrit Loots uit 2019.

Zoals bekend weigerde de Nederlandse regering de afgelopen jaren op grond van ongefundeerde argumenten om vrouwen en kinderen actief terug te halen uit de Koerdische kampen. De Nederlandse regering is daarmee rechtstreeks verantwoordelijk voor de slechte conditie van de kinderen op het moment van terugkeer.


17 mar

Veel propaganda van het kalifaat was een leugen, maar niet de belofte van een gratis woning

De Volkskrant, 16 mar 2023

Journaliste Ana van Es betoogt dat Nawal H. en Hafida B. haar tijdens een bezoek in 2019 aan het gevangenkamp waar de vrouwen toen verbleven, vertelden dat zij gratis woonruimte kregen. Dat is in tegenspraak met wat de vrouwen afgelopen weken verklaarden in de rechtbank in Rotterdam. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre de vrouwen in 2019 vrijuit konden spreken tegen iemand van de Nederlandse pers. Zij werden toen al bedreigd door radicale vrouwen in het kamp, en vreesden dat negatieve uitlatingen over IS hun leven verder zou bemoeilijken.

Het Volkskrant artikel werpt de vraag op wat er met de kinderen moet gebeuren wanneer de regering haar plan uitvoert om de vrouwen na afloop van hun detentie het land uit te zetten.


17 mar

Tekeningen van Machteld Aardse van rechtszaak tegen Amber K.

Machteld maakte gisteren weer tekening tijdens de zitting in de strafzaak tegen Amber K. Haar tekeningen zijn hier te bekijken op Twitter.

De reeks tekeningen begint met vier plaatsjes van de rechtszaak van gisteren en gaat dan over in de series over de zaak van afgelopen maandag tegen Hafida.


16 mar

Verslag Cyril Rosman van de rechtszaak tegen Amber K.

Voor een meer gedetailleerd verslag van de rechtszaak tegen Amber, zie het verslag dat Cyril Rosman deed op Twitter. Een meer algemeen overzicht van de zaak tegen Amber en de andere vier vrouwen die deze en vorige week terecht stonden wordt gegeven door Cyril Rosman in het Brabants Dagblad van vandaag.


16 mar

Drie en een half jaar geëist tegen Amber K.

Ad Corten, 16 maart 2023

Als laatste van de vrij vrouwen die in februari 2022 terugkeerden in Nederland, stond vandaag Amber K. voor de rechtbank in Rotterdam. In tegenstelling tot de vrouwen die eerder deze en vorige week terecht stonden, was Amber niet van allochtone afkomst. Maar voor de rest leek haar zaak sterk op die van de andere vrouwen. Zij had een ongelukkige jeugd gehad doordat haar ouders gingen scheiden toen zij zeven was. Ze had daarna afwisselend bij haar moeder en haar vader gewoond, zonder dat ze zich daar thuis voelde. Dat deed ze wel bij een Afghaanse vriendin die uit een harmonieus moslim gezin kwam. Dit leidde ertoe dat zij als 14-jarige bekeerde tot de islam, en vanaf haar 16e een hoofddoekje ging dragen. Dit leidde tot een verdere verwijdering van haar ouders, en een toenadering tot een groep van moslim vriendinnen. Onder druk van haar vriendinnen trouwde ze met Mustapha maar dat huwelijk was geen succes. In februari 2015 haalde haar vader haar weg bij Mustapha, waarna ze beurtelings bij haar vader en haar moeder ging wonen. Onder invloed van haar vriend Unice rijpte het plan om naar Syrië te vertrekken; iets dat zij in het najaar van 2015 op 19-jarige leeftijd ook werkelijk deed. Vanaf dat moment verliep haar leven net als dat van de eerder vertrokken vrouwen: zij kreeg al snel spijt van haar vertrek maar kon niet meer terug. Dit ondanks vele ontsnappingspogingen die ze ondernam met steun van haar vader. Zij trouwde in Syrië met Redouan; een Nederlander waarvan ze hoopte dat die haar terug zou weten te brengen naar Nederland. Op 21 januari 2018 vluchtte zij met Redouan, samen met haar inmiddels geboren twee dochtertjes, op de motor uit IS gebied. Daarna verbleef ze ruim vier jaar in gevangenschap van de Koerden, totdat ze in februari door de Nederlandse regering werd opgehaald.

Tijdens de zaak werd uitvoerig gekeken in hoeverre zij toerekeningsvatbaar was op het moment van uitreizen, en of zij zich in Syrië schuldig had gemaakt aan wapentraining, gebruik van bomgordel en plundering. Al deze aanklachten kon het OM niet hard maken. De officier kwam tenslotte met een eis van 3,5 jaar, voornamelijk vanwege het feit dat zij was uitgereisd. De verdediging vond alle aanklachten ongegrond en eiste dat haar verblijf in Koerdische gevangenschap zou worden meegerekend als voorarrest. Dit te meer omdat Amber intussen druk bezig is met een hbo opleiding in de gezondheidszorg. Uitspraak op 13 april.  


14 mar

Tekeningen van de rechtszaak gisteren tegen Hafida

Machteld@Aardse op Twitter

Machteld Aardse maakte mooie tekeningen met tekst van de rechtszaak tegen Hafida H. gisteren in Rotterdam.


13 mar

Onrust op de terrorismeafdeling van de gevangenis: wie mag Nederlander blijven en wie niet?

Algemeen Dagblad 13 maart 2013, voor pdf klik hier

Het AD besteedt vandaag aandacht aan Sadaf S., de Nederlands/Afghaanse al in 2019 terugkeerde vanuit Syrië en die sindsdien gevangen zit op de terroristenafdeling in Zwolle. Onlangs werd haar door de IND de Nederlandse nationaliteit afgenomen, wat betekent dat zij uitgezet moet worden naar Afghanistan, of anders na het uitzitten van haar straf (5 jaar!) als illegale vreemdeling op staat wordt gezet. Haar geval is al eerder beschreven op deze website. Het besluit van de IND heeft tot onrust geleid bij de andere vrouwen op de terroristenafdeling, waarvan het merendeel ook een dubbele nationaliteit heeft, en daardoor bevreesd is voor hetzelfde lot als Sadaf.


13 mar

Vier jaar geëist tegen Hafida H.

Ad Corten, 13 maart 2023

Voor de rechtbank in Rotterdam werd vandaag vier jaar onvoorwaardelijk geëist tegen Hafida H. vanwege het lidmaatschap van een terroristische organisatie, het voorbereiden van terroristische handelingen, en het in gevaar brengen van een minderjarig kind. Tijdens de zitting bleek dat Hafida ontoerekeningsvatbaar was op het moment dat zij naar Syrië vertrok vanwege een depressie die te maken had met het onverwachte vertrek van haar man naar IS-gebied.  In Syrië bestond de voorbereiding van terroristische handelingen uit het eten koken voor haar man en het zorgen voor haar zoontje. Het feit dat zij naar Syrië vertrok op het moment dat zij 5 maanden zwanger was betekende volgens het OM dat zij een minderjarig kind in gevaar had gebracht. Verder had zij tweemaal met haar man in een huis gewoond waarvoor zij volgens het OM geen huur had betaald. Dit werd beschouwd als een vorm van plundering. Aan de positieve kant stond volgens het OM dat zij vanaf het begin geprobeerd had te ontsnappen uit IS-gebied; dat zij in kamp Roj duidelijk had laten merken helemaal klaar te zijn met IS en dat zij daarvoor door andere vrouwen bedreigd en mishandeld was. Dit in aanmerking nemend, kwam het OM met een zijns inziens ‘lage’ eis van 4 jaar onvoorwaardelijk.

De verdediging wees er op dat Hafida zich aan geen van de aanklachten schuldig had gemaakt, en dat zij al vijf jaar zwaar geleden had in de kampen. Onlangs was haar moeder overleden zonder dat Hafida de kans had gekregen afscheid te nemen. Toen haar voorarrest door de rechtbank in verband hiermee tijdelijk geschorst was, werd dit besluit door het OM aangevochten, en teruggedraaid door het hof. Als gevolg hiervan moest Hafida zich weer halsoverkop melden bij de PI. In de weken na het overlijden van haar moeder had zij volgens de PI directie te vaak gebeld met haar familieleden; reden waarom haar wekelijkse quotum aan belminuten nu was ingekort.

Alles bij elkaar was dit weer een droevige aflevering in de huidige heksenjacht op vrouwen die in een onbewaakt ogenblik besloten om hun geliefde te volgen naar Syrië, en daardoor nu de schuld krijgen van alle misdaden die door IS gepleegd zijn in Irak en Syrië. Kennelijk is de druk vanuit de rechtse politiek te groot om te doen wat een beschaafd land zou moeten doen: de vrouwen met onmiddellijke ingang in vrijheid stellen na alle ellende die zij hebben ervaren, deels als gevolg van de weigering van de Nederlandse overheid om hen eerder terug te halen, en daarna het lange voorarrest op een terroristen afdeling die door Justitie gebruikt wordt als manier om de vrouwen extra te straffen.  


10 mar

Ministerie denkt na over verruiming bezoekregeling kinderen aan moeders op TA

Ad Corten, 10 maart 2023

Van het Ministerie van J&V (DG Straffen en Beschermen) ontving ik gisteren antwoord op mijn mail van twee weken geleden waarin ik wees op het feit dat het antwoord van minister Weerwind op ons schrijven van 16 november niet strookte met de werkelijkheid. Terwijl de minister schreef dat de moeders hun kinderen wekelijks fysiek mochten ontvangen, horen wij van de moeders zelf dat dit slechts eens per zes weken het geval is. De minister baseert zijn antwoord op informatie die hij krijgt vanuit de PI, en er zit kennelijk ruis op die lijn.  

De ambtenaren van J&V schrijven: ‘Het bestuursdepartement is op de hoogte van recente ontwikkelingen op het gebied van contactmogelijkheden tussen een gedetineerde ouder en zijn/haar kind. Wij zijn bekend met de bevindingen van de Belgische onderzoeker Loots. Het onderwerp gaat de minister aan het hart en hij heeft daarom recent een aantal toezeggingen gedaan voor verkenningen naar de verbetering van contactmogelijkheden tussen een gedetineerde ouder en zijn/haar kind. De uitkomst van deze verkenningen zal mogelijk doorwerkend effect hebben op het TA-regime, zowel voor gedetineerde vaders als moeders. Ten zijner tijd wordt de uitkomst openbaar gemaakt, en kunt u daarvan kennisnemen.’

Dit is een positief geluid, maar het klinkt niet alsof er op korte termijn al een verbetering te verwachten valt. Gezien het feit dat de moeders elke dag opnieuw lijden onder het gemis van hun kinderen, zullen wij proberen via de Kamer de minister aan te sporen tot snelle maatregelen.


9 mar

Rechters staan voor moeilijke afweging

Ad Corten, 9 maart 2023

De zitting gisteren in de strafzaak tegen Nawal H. illustreert de moeilijke afweging die de rechters moeten maken. De publieke opinie in Nederland eist vergelding voor het onbeschrijfelijke onrecht dat de plaatselijke bevolking in Irak en Syrië door IS is aangedaan. Door hun vertrek naar Syrië zullen de uitgereisde vrouwen altijd geassocieerd blijven met dit onrecht, ongeacht de vraag of hun vertrek een welbewuste keuze was, en of zij IS actief hebben gesteund in zijn strijd. Het echter te gemakkelijk om de vrouwen tot zondebok te maken voor alle misdrijven van IS, inclusief de genocide op de Yezidi’s. Dan proberen wij het ene onrecht ongedaan te maken door er een ander voor in de plaats te stellen. De vrouwen zijn al zeer zwaar gestraft door hun jarenlange verblijf in Koerdische gevangenissen en detentiekampen. Ze zijn naar Nederland teruggekeerd in de veronderstelling dat Nederland nog steeds een rechtsstaat was, en dat zij hier na berechting en het uitzitten van hun straf weer een nieuwe kans zouden krijgen. Zij zijn zeer gemotiveerd om hier samen met hun kinderen een positieve bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Wanneer we hen die kans niet geven, en hen veroordelen tot een jarenlange gevangenisstraf op de onmenselijke terroristen afdeling in Zwolle (een vorm van geestelijke marteling), zullen de vrouwen hun vertrouwen in de Nederlandse overheid verliezen, en hun wrok overdragen op hun kinderen. De kringloop van haat en vergelding wordt daarmee voortgezet. Juist in dit geval heeft Nederland een kans om te laten zien dat het nog steeds een voorbeeld kan zijn op het gebied van mensenrechten, en dat het grootmoedig genoeg is om kwaad niet met kwaad te vergelden, maar met rechtvaardigheid en menselijkheid.


8 mar

IS-verdachte Nawal H.: ‘Hoe wil je mensen leren begrijpen dat extremisme fout is, als je als overheid mensen naar de Taliban stuurt?’

De Volkskrant, 8 maart 2023, voor pdf klik hier.

Gedetineerden op de terroristenafdeling in Zwolle radicaliseren opnieuw, doordat de overheid hun Nederlandse paspoort dreigt af te pakken als ze hun straf hebben uitgezeten. Dat zei IS-verdachte Nawal H. woensdag in de rechtbank Rotterdam. Nawal H. (37) verwees daarbij onder meer naar de zaak van Sadaf S. uit Zoetermeer, die in 2021 werd veroordeeld tot vijf jaar celstraf vanwege haar eerdere verblijf in het IS-kalifaat. Onlangs besloot de rechter dat S., die zowel de Afghaanse als de Nederlandse nationaliteit had, haar paspoort kwijtraakt.

‘De Nederlandse overheid zegt tegen een jonge alleenstaande vrouw die geen familie heeft in Afghanistan: als u straks uw straf heeft uitgezeten, sturen we u naar Afghanistan, naar de Taliban. Wat denk je dat dat met medegedetineerden doet?’, vroeg Nawal H. zich hardop af. ‘Hoe wil je mensen leren begrijpen dat extremisme fout is, als je als overheid mensen naar de Taliban stuurt?’


8 mar

Nawal H. maakt indruk op rechtbank

Ad Corten, 8 maart 2023

Tijdens de vandaag gehouden zitting in de strafzaak tegen Nawal H. beschreef de verdachte in rustige en heldere bewoordingen de redenen waarom zij in 2015 was uitgereisd, en de gebeurtenissen in Irak en Syrië die haar daarna waren overkomen. Nawal’s man was een wispelturig type die plots het plan had opgevat om naar Syrië af te reizen  en die Nawal voor de keus had gesteld om mee te gaan, of anders het gevaar te lopen dat haar kinderen haar zouden worden afgenomen door de Raad van de Kinderbescherming omdat hun vader vertrokken was naar Syrië. Nawal was erg bang voor het laatste, en besloot daarom in een opwelling om met haar man mee te gaan. Zij wist dat haar man vertrok naar het kalifaat, en zij had op het schoolplein verhalen gehoord over gruwelijkheden die daar gepleegd werden. Maar die verhalen waren haar zó onwaarschijnlijk overgekomen dat zij het voor fake nieuws gehouden had. Nawal had meteen na aankomst in het kalifaat gezien dat het foute boel was, en zij had van begin af aan alles in het werk gesteld om te ontsnappen. Dat was haar in 2017 ook gelukt, waarna zij eerst in een Koerdische gevangenis terecht was gekomen, en daarna in detentiekamp Roj. Daar had zij van begin af aan duidelijk kenbaar gemaakt dat zij niet meer achter de ideeën van IS stond; iets dat haar het leven in kamp Roj zeer had bemoeilijkt.

De rechtbank was duidelijk onder de indruk van het verhaal van Nawal. In haar slotwoord wees Nawal op het feit dat de vrouwen die nu op de terrorisme afdeling zaten sterk gedemotiveerd raakten door de dreiging van de IND dat hen het Nederlanderschap zou worden afgenomen. De voorzitter van de rechtbank gaf aan dat deze rechtbank niet over deze zaak gaat, maar dat zij het belangrijk vonden dat verdachte dit probleem aan de orde stelde. Het OM hield rekening met het feit dat Nawal duidelijk aangaf zich het lot van alle slachtoffers van IS aan te trekken, en eiste 3,5 jaar.  

Het verhaal van Nawal dat zij de verhalen over gruwelijkheden van IS als fake nieuws beschouwde, is aannemelijk op basis van een artikel uit De Correspondent van 2017 waarin beschreven wordt hoe IS met geraffineerde propaganda vrouwen naar het kalifaat lokte.


7 mar

Waarom konden Meryem en Naima uit Zoetermeer geen weerstand bieden aan de lokroep van het kalifaat?

De Volkskrant, 7 maart 2023

Tien jaar na de opmars van Islamitische Staat in Syrië, moeten Nederlandse rechters beoordelen welke rol Nederlandse vrouwen speelden bij de gruwelen in het IS-kalifaat. ‘Mijn echtgenoot zei dat hij alles zou gaan uitleggen.’ Het is allemaal de schuld van Salaheddine, als we Meryem S. mogen geloven. Als een donderslag bij heldere hemel was haar geliefde uit Zoetermeer vertrokken. In een brief liet hij haar weten dat hij was gaan studeren. Pas later ontdekte Meryem dat hij was afgereisd naar Syrië. Nu, ruim tien jaar na dato, grijpt zijn vertrek Meryem (nu 34) nog steeds aan. Snikkend haalt ze een eerste zakdoekje uit het witte pakje dat voor haar ligt, dinsdagochtend in de rechtbank Rotterdam. Er zullen in de uren daarna nog vele tissues volgen.`


7 mar

Vier jaar geëist tegen Meryem S. en haar moeder Naima E.

Ad Corten, 7 maart 2023

Vandaag diende voor de rechtbank in Rotterdam de strafzaak tegen Meryem S. en haar moeder Naima E. Beide vrouwen werden beschuldigd lid te zijn geweest van een terroristische organisatie omdat zij in 2014 naar Syrië waren gereisd en daar gewoond hadden in IS gebied. Meryem werd daarnaast beschuldigd van het voorbereiden van terroristische handelingen omdat zij een gezamenlijk huishouden had gevoerd met haar toenmalig man; een IS-strijder. Naima werd verweten haar minderjarige zoon Ilyas meegenomen te hebben naar het strijdgebied en daarmee verantwoordelijk te zijn voor zijn dood.

Tijdens de zaak werd duidelijk dat Meryem alleen was afgereisd om haar toenmalige man te volgen, en dat Naima vertrokken was om haar dochter te helpen. Beide vrouwen hadden een ongelukkige  jeugd gehad en in geen van de gevallen was sprake van een bewuste keuze voor het kalifaat. Gezien het feit dat er tegenwoordig alleen al op het uitreizen een minimumstraf staat van 5 jaar, kon de officier van justitie, alle verzachtende omstandigheden in aanmerking nemend, tot geen lagere eis komen dan 4 jaar voor beide gevallen. De verdediging was het hier niet mee eens en vroeg in beide gevallen om vrijspraak.

Het was jammer dat de verdediging niet benadrukte dat de 5 jaar die beide vrouwen in Koerdische gevangenschap verbleven in feit ook een gevangenisstraf was die hen door de Nederlandse regering was opgelegd. Nederland was namelijk al veel eerder in staat geweest om de vrouwen terug te halen, maar weigerde dat om redenen die later ongegrond bleken. Verder vergat de verdediging erop te wijzen dat de tijd die de vrouwen tot nu toe op de Terroristen Afdeling hadden doorgebracht in feite een dubbele gevangenisstraf betekenden gezien het volstrekt inhumane regime waaraan de vrouwen op deze afdeling onderworpen zijn.


5 mar

Antwoord minister Weerwind staat nu op website

Ad Corten 5 maart 2023

Door een buitenlandse reis kon ik de afgelopen twee weken geen documenten op de website plaatsen. Nu ik terug ben in Nederland heb ik om te beginnen de brief van minister Weerwind van 15 februari op de site geplaatst. Deze brief was een antwoord op ons schrijven van 16 november waarin wij aandrongen op een ruimere omgangsregeling van de moeders in Zwolle met hun kinderen.

Zoals ik al schreef op 23 februari strookt het antwoord van de minister niet met de werkelijkheid. De minister schrijft dat de moeders hun kinderen elke week mogen ontmoeten. Uit onze correspondentie met de moeders op de TA weten wij dat dit onjuist is; zij mogen in werkelijkheid hun kinderen slechts eenmaal per 6 weken fysiek ontvangen. Het is vreemd dat de minister drie maanden heeft moeten nadenken over een antwoord dat onjuist is. Wij zullen dit verder opnemen met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De moeders op de TA klagen voortdurend over het gebrekkige contact met hun kinderen. Dit gemis komt bovenop het feit dat zij al extra gestraft worden  door het strenge regime op de TA. Een bezoek van hun kinderen slechts eenmaal in de zes weken is een barbaarse straf die niet past in een beschaafd land.  En trouwens ook niet bij het eigen beleid van het Ministerie van J&V, zoals blijkt uit de brief van minister Weerwind.


25 feb

Discussie over terughalen van mannen komt op gang in het buitenland

Just Security, 16 februari 2023

Terwijl het lijden van de vrouwen en kinderen in de kampen in Noordoost Syrië wereldwijd aandacht heeft gekregen, worden de ruim 10.000 mannelijke gevangen (waarvan 2150 buitenlanders) in dit gebied praktisch vergeten.  Het Amerikaanse online forum “Just Security” laat zien dat nu een aantal landen door rechterlijke uitspraken gedwongen wordt zich ook met hun mannelijke onderdanen in Syrië te gaan bezighouden. De recente aardbeving op de grens van Turkije en Syrië heeft een grote vraag veroorzaakt naar humanitaire hulp in dit gebied. Onder deze omstandigheden past het westerse landen niet om de autoriteiten in het gebied ook nog op te zadelen met de zorg voor onderdanen die deze landen zelf niet terug willen nemen. Rechtszaken over het terughalen van de mannen worden nu gevoerd in Canada en in Frankrijk. In andere landen zoals Zweden, Duitsland en Marokko komt de discussie langzaam op gang.

Nederland loopt nog lichtjaren achter op deze landen want hier wil de regering niet eens zijn vrouwen en kinderen terughalen. Toch zal ook ons land vroeg of laat zijn mannelijke gevangen moeten terughalen. Het gaat om mensen, en een rechtsstaat kan de verantwoordelijkheid voor zijn burgers niet op deze manier van zich afschuiven. Wanneer een Nederlands bedrijf chemisch afval dumpt in Afrika, staat de hele Tweede Kamer op zijn achterste poten. Wanneer de regering problematische burgers dumpt in Syrië, vindt iedereen dat normaal. Zijn mensen niet belangrijker dan chemisch afval?


25 feb

Sadaf S. verliest Nederlandse nationaliteit

Ad Corten, 25 februari 2023

Naar gisteren bekend is geworden, heeft de IND afgelopen donderdag Sadaf S. haar Nederlandse nationaliteit ontnomen. Dit was mogelijk doordat Sadaf een dubbele nationaliteit had (Nederlands en Afghaans), en zij niet in staat was geweest tijdig afstand te doen van haar Afghaanse nationaliteit. De Afghaanse ambassade in Nederland heeft namelijk geen contact met het Taliban regime in Kabul.

De volgende stap is dat de IND zal proberen Sadaf uit te zetten naar Afghanistan. Mocht dit niet lukken, dan zal zij, nadat zij haar straf op de TA heeft uitgezeten, komende zomer als illegale vreemdeling op straat worden gezet; zonder paspoort, inkomen, onderdak of verzekering.


23 feb

Antwoord minister Weerwind strookt niet met werkelijkheid

Ad Corten, 23 feb 2023

Gisteren mochten wij eindelijk (na drie maanden wachten) een antwoord ontvangen van minister Weerwind onze brief van 16 november waarin wij namens 34 deskundigen uit de wereld van de jeugdpsychiatrie vroegen om een verruiming van de bestaande bezoekregeling van de vrouwen op de TA (terroristenafdeling) met hun kinderen. De minister schrijft dat hij het misverstand wil wegnemen dat de gedetineerde vrouwen slechts eenmaal in de zes weken hun kinderen mogen ontvangen. Volgens de minister kan het wekelijkse relatiebezoek ook benut worden voor een bezoek van de kinderen aan hun moeder. Uit onze correspondentie met de moeders op de TA weten wij dat dit pertinent onjuist is. De moeders  klagen voortdurend over hun verdriet dat zij hun kinderen slechts eenmaal per 6 weken fysiek mogen ontvangen. Dit verdriet komt bovenop de extra zware straf die het verblijf op de TA voor hen betekent.

Naar aanleiding van de brief van de minister heb ik aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gevraagd om te zorgen dat hetgeen de minister ons nu schrijft, ook werkelijk gebeurt.


20 feb

Waarom kwamen de vrouwen vorige week niet zelf naar de pro forma zittingen?

Ad Corten, 20 februari 2023

In de kranten was vorige week kritiek op het feit dat de meeste vrouwen vorige week niet verschenen op de pro forma zittingen in Rotterdam. Vooral het feit dat Hamsa A, die beschuldigd werd van slavernij, niet verscheen op de zitting werd door de Yezidi gemeenschap in Nederland als buitengewoon pijnlijk ervaren. Hun woordvoerder Hassoo schreef in Trouw dat het voelde als “uitgelachen worden”.

Iedereen begrijpt natuurlijk dat de Yezidi gemeenschap in Nederland zwaar getraumatiseerd is door de genocide op hun volk in Irak. En het is ook begrijpelijk dat Yezidi’s zoeken naar vergelding voor het onrecht dat hun volk is aangedaan. Wanneer Nederlandse vrouwen op een of andere manier hebben bijgedragen aan de slavernij van Yezidi vrouwen en meisjes, zullen ze zich daar ook voor moeten verantwoorden. Maar het feit dat Hamsa en een aantal andere vrouwen vorige week niet kwamen opdagen in de rechtszaal, hoeft niet te betekenen dat zij zich niet schuldig voelen. Veel van de vrouwen zijn psychisch gewoon niet in staat om in het openbaar te spreken door de trauma’s die zij hebben opgelopen in de Koerdische kampen en waarvoor zij niet behandeld worden op de TA. Bovendien is het bijwonen van een zitting voor hen extra zwaar en vernederend omdat zij urenlang in een klein hokje in een politiebusje vervoerd worden, en bij vertrek en aankomst in de gevangenis gevisiteerd moeten worden. Wil men de vrouwen werkelijk een eerlijke kans geven om zichzelf in de rechtszaal te verdedigen, dan zal men hen ook tijdens hun voorarrest op een humane wijze moeten behandelen.


18 feb

Wat bezielt het OM in de strafzaken tegen de teruggehaalde vrouwen?

Ad Corten, 18 februari 2023

De afgelopen week stelde het OM zich op een ongewoon harde manier op tegenover de teruggehaalde vrouwen. Om te beginnen werden de beschuldigingen van slavernij en plundering enkele dagen vóór de zittingen al naar buiten gebracht; blijkbaar om te zorgen dat de zaken veel aandacht zouden krijgen van de pers. De rechter verklaarde aan het eind van de eerste dag dan ook dat de grote belangstelling voor de zaak een bewijs was hoezeer de rechtsorde geschokt was (!). Het verzoek om het voorarrest van de zwaar gehandicapte Chadia B. te schorsen werd afgewezen vanwege het gevaar van recidive (!). Deze week werd ook de tijdelijke schorsing van het voorarrest van Hafida H. teruggedraaid (zie onder). En tot slot is er nog steeds geen antwoord van minister Weerwind op ons verzoek (van 3 maanden geleden) om de barbaarse omgangsregeling voor de vrouwen met hun kinderen aan te passen.

Het Openbaar Ministerie zet blijkbaar alles op alles om de teruggehaalde vrouwen zo hard mogelijk te treffen. Vanwaar deze wraakzucht? Heeft Nederland de vrouwen (en hun kinderen) al niet genoeg gestraft door hen welbewust drie jaar of langer in de Koerdische kampen te laten zitten? Staat het OM onder druk van minister Yesilgöz die in haar tijd als Kamerlid aangaf de vrouwen in geen geval terug naar Nederland te willen halen? En probeert deze minister, nadat zij toch gedwongen werd de vrouwen terug te halen, hen nu op deze manier alsnog te breken?


Schorsing voorarrest Hafida H. vernietigd door hof; Hafida terug in de cel

Ad Corten, 18 februari 2023

Hafida H., de vrouw die twee weken geleden door de rechter tijdelijk werd vrijgelaten om samen met haar zussen te kunnen rouwen om haar overleden moeder (tot aan de inhoudelijke behadeling van haar strafzaak begin maart) zit intussen weer achter de tralies. Nadat het OM eerder deze week tegen het besluit van de rechtbank in beroep was gegaan, heeft het hof de beslissing teruggedraaid. De vrouw kreeg een uur na de uitspraak te horen dat zij zich onmiddellijk op het politiebureau moest melden omdat zij anders door een arrestatieteam zou worden opgehaald. Na een nacht in de politiecel te hebben doorgebracht, werd zij de volgende dag teruggebracht naar de TA in Zwolle. Familieleden en vrienden zijn totaal verbijsterd door dit onmenselijke besluit van het hof.


16 feb

OM in beroep tegen tijdelijke schorsing  voorarrest gedetineerde

Ad Corten, 16 februari 2023

Een van de gedetineerde vrouwen op de TA in Zwolle werd twee weken geleden op last van de rechter tijdelijk vrijgelaten nadat haar moeder was overleden. Zij had haar moeder alle jaren dat zij gevangen zat ik Syrië en daarna in Zwolle niet meer kunnen vasthouden, en zij was zeer bedroefd dat haar moeder overleden was voordat zij zelf weer vrij was. De rechter had een verzoek tot tijdelijke schorsing van haar voorarrest toegewezen (tot aan de inhoudelijke behandeling van haar zaak begin maart) zodat zij samen met haar zussen kon rouwen over het verlies van hun moeder. Het OM was het daar echter niet mee eens en ging in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter.

Het besluit van het OM in beroep te gaan tekent de bikkelharde opstelling van de Nederlandse overheid ten aanzien van de vrouwen die al vele jaren gestraft zijn doordat Nederland hen onnodig in de Koerdische kampen liet verkommeren. Ons land heeft hen uiteindelijk ook niet teruggehaald uit humanitaire overwegingen, maar uitsluitend om hen nog eens extra te kunnen straffen (en daarna hun Nederlanderschap af te nemen). Deze merkwaardige wraakzucht ten aanzien van vrouwen die zijn uitgereisd om religieuze redenen of onder dwang van hun man, is on-Nederlands. Het is een symptoom van de verharding en verrechtsing van onze maatschappij waarbij de nadruk steeds meer op straffen en vergelding komt te liggen.  


15 feb

Rechter vindt het onnodig om voorarrest van Chadia B. op te heffen

Ad Corten, 15 februari 2023

Vandaag stonden de resterende vijf vrouwen voor de eerste maal terecht in een proforma zitting. Eén van hen was Chadia B., de zwakbegaafde vrouw die tweemaal was uitgereisd naar IS-gebied, en die de tweede maal niet was tegengehouden door de politie ondanks dringende waarschuwingen van haar familie. In Syrië had Chadia een voet verloren bij een bombardement en had ze twee jaar ziek op de grond gelegen, roepend om haar moeder. Een eerder verzoek van de familie in november 2021 om haar terug te halen om humanitaire redenen werd door de regering geweigerd. Pas in november 2022 was zij samen met de elf resterende vrouwen teruggehaald, en sindsdien zat ze vast op de terroristenafdeling in Zwolle. De verdediging vroeg met klem om schorsing van haar voorlopige hechtenis om haar in staat te stellen de benodigde medische behandeling te ondergaan buiten de gevangenis. De rechtbank weigerde echter hierin mee te gaan vanwege het gevaar van recidive. Een onbegrijpelijk besluit gezien het feit dat Chadia zich alleen in een rolstoel kan verplaatsen, en zelfs niet in staat is om alleen naar het toilet te gaan.


15 feb

Amina kwam op haar zestiende al bij IS

Noord-Hollands Dagblad 15 februari 2023

Een wat meer genuanceerd verslag van de proforma zitting op 14 februari met het accent op de zaak van Amina E. Deze vrouw werd al op haar 16e als meisje meegenomen naar Syrië waar ze in handen viel van IS. Nu wordt zij beschuldigd van het zich aansluiten bij een terroristische organisatie.  Volgens haar advocaat is zij slachtoffer van IS en moet het acent niet liggen op afstraffing maar op hulpverlening.


14 feb

Uitgereisde vrouwen waren geen brave huismoeders volgens het OM

De Volkskrant 14 feb 2023

Zeven van de twaalf Nederlandse vrouwen die in november vorig jaar door de Nederlandse regering werden teruggehaald uit Syrië moesten vandaag voor de eerste maal voor de rechtbank in Rotterdam verschijnen in een zogenaamde pro forma zitting. Deze zittingen moet de rechtbank elke drie maanden houden zo lang de vrouwen in voorarrest zitten. De aanklachten van het OM logen er niet om. Naast de gebruikelijke aanklachten voor deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van terroristische acties, werd één van de vrouwen aangeklaagd wegen slavernij en een andere voor plundering. De zaak trok veel aandacht van de pers vanwege de laatste twee aanklachten. Vooral Yezidi’s in Nederland waren blij dat er eindelijk iemand werd aangeklaagd voor het houden van een Yezidi slaaf. De vrouw die hiervoor werd aangeklaagd, had een maand in het huis gelogeerd van een man die er een Yezidi slaaf op nahield. Natuurlijk is de genocide die gepleegd is op de Yezidi’s in Irak een onvoorstelbaar oorlogsmisdrijf, en is het begrijpelijk dat de Yezidi’s in Nederland zoeken naar vergelding daarvan. Het is echter de vraag of een Nederlandse vrouw die toevallig een maand in het huis logeerde waar zich ook een Yezidi slaaf bevond, tot zondebok gemaakt kan worden voor al het onrecht dat de Yezidi’s is aangedaan.  


12 feb

Terroristenafdelingen in Nederland al in 2010 bekritiseerd

Evaluatie van de Terroristenafdeling door de Rijksuniversiteit Groningen, 2010.

De Terroristenafdelingen in Nederland zijn in 2006  allerhaast opgezet om tegemoet te komen aan de druk vanuit de Kamer om iets te doen aan de verspreiding van jihadistische ideeën in de reguliere gevangenissen. Vanwege bedenkingen in de Kamer tegen een dergelijk systeem beloofde de toenmalige minister om na drie jaar een evaluatie uit te laten uitvoeren door een onafhankelijke instantie. De opdracht werd gegeven aan de Rijksuniversiteit Groningen die in 2010 zijn rapport uitbracht. De conclusie van het rapport was dat er een dringende behoefte bestond om een betere balans te vinden tussen transparantie en maatwerk enerzijds, en tussen voldoende beveiliging en resocialisatie-initiatieven anderzijds. De leider van het onderzoek, Tinka Veldhuis, verklaarde in persoonlijke interviews dat de terrorismeafdeling leidde tot radicalisering. In 2015 promoveerde zij op haar onderzoek aan de Universiteit van Leiden. Bij deze gelegenheid nam zij in interviews met diverse bladen (Glasnostici, NL Times, Volkskrant, Sociologie Magazine, NRC) verder afstand van het Nederlandse beleid ten aanzien van terroristenafdelingen.

De conclusies van het evaluatie rapport uit 2010 vormden geen aanleiding voor de overheid om haar beleid te herzien. Tinka Veldhuis stopte haar onderzoek in 2017 en vertrok uit Nederland.


12 feb

Pro forma zaken deze week zijn formaliteit

Ad Corten, 12 februari 2023

De zittingen van de rechtbanken in Rotterdam en Den Haag komende week hebben veel publiciteit gekregen vanwege de aankondiging van het OM dat een van de vrouwen verdacht wordt van slavernij. Maar bedacht moet worden dat het OM altijd begint met hoog in te zetten, en dat uiteindelijk de rechters bepalen of iemand al dan niet schuldig is.

De zittingen komende week zijn pro forma zittingen die de rechtbank verplicht is om elke drie maanden te houden zo lang de vrouwen in voorarrest zitten. Het doel is te kijken hoever het OM staat met het verzamelen van bewijsmateriaal. Daar zal het waarschijnlijk nog geruime tijd mee bezig zijn; in de strafzaken tegen Samir A. en de vijf vrouwen die in februari 2022 werden teruggehaald, had het OM hier ruim een jaar voor nodig.

Vaak weigeren de gedetineerden om zelf naar de pro forma zitting te komen vanwege de verplichte visitaties bij vertrek en terugkeer in de gevangenis. De voormalig directeur van de TA Vught verklaarde in 2017: “Zelf zou ik visitatie ook verschrikkelijk en vernederend vinden”.


10 feb

OM: uit IS-kamp opgehaalde vrouw had jezidi als slaaf

NOS Nieuws 10 februari 2023

Een vrouw die met elf anderen door Nederland is teruggehaald uit een IS-kamp in Syrië had volgens het Openbaar Ministerie een jezidi-vrouw als slaaf. Dat zou zich hebben afgespeeld in 2015 in Syrië. De vrouw wordt verdacht van slavernij als misdaad tegen de menselijkheid. Volgens het OM is het voor het eerst dat in Nederland iemand terechtstaat voor een misdrijf tegen jezidi’s, een etnische en religieuze minderheid in met name Noord-Irak. Een andere vrouw wordt verdacht van plundering.

Dinsdag en woensdag zijn in Rotterdam de eerste voorbereidende zittingen tegen de twaalf vrouwen. De zaak tegen de vrouw die wordt verdacht van slavernij wordt behandeld door de rechtbank Den Haag, omdat die zich buigt over internationale misdrijven.


4 feb

Actie op CDA partijcongres om aandacht te vragen voor vrouwen op de terroristenafdeling

Ad Corten, 4 februari 2023

Op het vandaag gehouden CDA congres in Amersfoort heb ik opnieuw aandacht gevraagd voor de onrechtvaardige behandeling van de teruggekeerde vrouwen op de TA in Zwolle. Ik heb dat gedaan door het uitdelen van een flyer aan de congresgangers, waaronder een aantal prominenten van de partij. In de flyer wijs ik op de harde en onchristelijke houding van het CDA ten opzichte van de vrouwen en kinderen in de afgelopen jaren. Door de opstelling van het CDA was er nooit een meerderheid voor terughalen van de vrouwen en kinderen. Ook nu nog steunt het CDA het beleid om bij vrouwen met dubbele nationaliteit het Nederlanderschap af te nemen en hen na afloop van hun straf het land uit te zetten. Ik heb de partij opgeroepen om te laten zien dat zij christendemocraten zijn en geen centrumdemocraten.


2 feb

Nederland al in 2020 door de VN op de vingers getikt voor afnemen Nederlandse nationaliteit

UN Human Rights Council, 2 juli 2020

Naar nu blijkt, heeft de speciale VN rapporteur voor racisme al tijdens een bezoek aan Nederland in 2020 kritiek geleverd op ons beleid om het Nederlanderschap af te pakken bij terrorisme veroordeelden met dubbele nationaliteit. Zij schrijft dat:

“De wetgeving, het beleid en de procedures voor het ontnemen van het Nederlandse staatsburgerschap zijn alleen van toepassing op burgers met een dubbele nationaliteit en treffen daarom onevenredig veel Nederlanders van Marokkaanse en Turkse afkomst. Hierdoor verergert de Nederlandse wetgeving stereotypen van terrorisme door terrorisme te associëren met mensen van bepaalde etnische en nationale afkomst. Het beleid en de effecten ervan zijn onverenigbaar met internationale mensenrechtenbeginselen van gelijkheid en non-discriminatie. De rapporteur is bezorgd dat bevelen tot ontneming van het staatsburgerschap in de eerste plaats gebaseerd zijn op informatie die is verzameld door de veiligheidsdiensten en dat de getroffen personen alleen een beroep kunnen doen op administratieve rechtbanken op procedurele gronden. Een dergelijke beperkte toetsing verhindert de toegang tot een doeltreffend rechtsmiddel.”

Het is goed te weten dat de VN het ook oneens is met het Nederlandse beleid. Maar het sterkste argument tegen het afnemen van het Nederlanderschap bij burgers met dubbele nationaliteit blijft natuurlijk het feit dat dit in strijd is met artikel 1 van onze eigen Grondwet.  


31 jan

Nieuwsbrief over januari online

Ad Corten, 31 januari 2023

Vandaag heb ik de nieuwsbrief van het platform over de maand januari rondgestuurd en online gezet. De afgelopen maand ben ik mij gaan realiseren dat de detentie van de teruggekeerde vrouwen op de terroristenafdeling eigenlijk bedoeld is als extra strafmaatregel, nog voordat de vrouwen veroordeeld zijn door de rechter. Er wordt niet gekeken of de vrouwen werkelijk nog radicale ideeën verspreiden, dus er is eigenlijk geen reden om hen voor onbepaalde tijd te onderwerpen aan het strenge regime op de TA. Dit is in strijd met artikel 2.2 en 2.3 van de PBW (penitentiaire beginselenwet). De nodeloze repressie en vernedering van de vrouwen hangt samen met de reden waarom ze zijn opgehaald: niet om hen en hun kinderen te redden uit de kampen, maar uitsluitend om hen te straffen. Het is ook niet de bedoeling van de minister dat de vrouwen na afloop van hun straf weer opgenomen worden in onze maatschappij. Het plan is om hen dan hun Nederlanderschap te ontnemen en hen het land uit te zetten.


29 jan

Stuur een bloemetje naar de dames op de TA

Ad Corten, 29 januari 2023

De dames op de TA (terroristenafdeling) in Zwolle waren de afgelopen weken behoorlijk in mineur door waarschuwingen van de reclassering dat bij vrouwen met dubbele nationaliteit het Nederlanderschap zal worden afgenomen. Verder is er afgelopen week een reorganisatie geweest waarbij enkele dames uit hun bestaande groep zijn overgeplaatst naar een andere groep. Omdat er binnen elk van de drie groepen een hechte onderlinge band is ontstaan, voelt dat dan of ze uit hun familie worden gerukt. En tot slot overleed de moeder van een van hen afgelopen week in Marokko, wat natuurlijk extra droevig was omdat de dochter niet bij de begrafenis kon zijn.

Allemaal reden om de dames te laten weten dat we met hun meeleven. Ik stel voor dat we dat doen in de vorm van een bloemetje; nou ja – een ansichtkaart met voorjaarsbloemen – zodat ze ook nog een beetje het gevoel krijgen dat het voorjaar eraan komt. Voor namen en adressen kunnen belangstellenden mij een mailtje sturen: adcorten@gmail.com


27 jan

Waarin een klein land klein kan zijn

Ad Corten, 27 januari 2023

Een advocaat op het gebied van vreemdelingenrecht en nationaliteitsrecht bevestigde mij de afgelopen dagen dat de vrouwen op de TA goede redenen hebben om zich zorgen te maken over het afnemen van hun Nederlandse nationaliteit. Nederland is wat dat betreft kampioen in Europa. Het is net als bij het schaatsrijden: Nederland staat altijd op de 1e, 2e en 3e plaats. De regelgeving omtrent het afnemen van de nationaliteit is de afgelopen 20 jaar voortdurend verscherpt met steun van alle politieke partijen (behalve de CU). Zo snel mogelijk afstand doen  van de tweede nationaliteit lijkt de enige remedie voor de vrouwen die hiermee bedreigd worden.

Het is opvallend dat Nederland zo voorop loopt bij het afnemen van de eerste nationaliteit terwijl ons land vroeger een sterke reputatie had op het gebied van mensenrechten. Het is begrijpelijk dat het Nederlandse publiek tien jaar geleden bang was voor extremisten na de aanslagen in België, Frankrijk en Duitsland, en dat de eerst reactie was dat alle Nederlandse jihadisten maar ons land moesten worden uitgezet.  Maar terwijl de eerder genoemde landen intussen tot de conclusie gekomen zijn dat het verkeerd is om je eigen problemen over de schutting te gooien bij een ander, wordt die neiging in Nederland alleen maar sterker. En dit terwijl er in Nederland nooit iemand is omgekomen bij een IS-aanslag. Blijkbaar hebben de mensen in dit kleine land ook een kleiner hart dan de mensen in de grote landen om ons heen.


25 jan

Duivels dilemma voor moeders op de TA

Ad Corten, 25 jan 2023

Gisteren kreeg ik meer informatie over het dilemma waarvoor vrouwen met dubbele nationaliteit geplaatst worden. Wanneer zij in beroep gaan tegen het vonnis van de rechtbank, maken zij geen kans op vervroegde vrijlating en moeten zij hun kinderen nog langer missen. Zoals bekend mogen de vrouwen tijdens hun detentie hun kinderen niet of nauwelijks zien. De vrouwen die in november zijn teruggekeerd, hebben na 10 weken hun kinderen nog steeds niet in het echt mogen ontmoeten. Door het gemis van hun kinderen zijn de vrouwen daarom geneigd het vonnis te accepteren en niet in hoger beroep te gaan. De vrouwen worden dus gechanteerd met hun kinderen om hun vonnis te accepteren. Misschien doet de overheid het niet bewust, maar in de praktijk komt het wel daarop neer.

Op het moment dat het vonnis onherroepelijk is, grijpt de IND zijn kans om vrouwen met dubbele nationaliteit het Nederlanderschap te ontnemen. Dat kan namelijk pas op het moment dat het vonnis onherroepelijk is. De vrouwen hebben dan wel hun kinderen terug maar moeten het land worden uitgezet. Het alternatief is dat de vrouwen in beroep gaan en nog veel langer hun kinderen moeten missen. De kans dat het hof tot een ander oordeel komt dan de rechtbank, en besluit de vrouwen niet te veroordelen voor terrorisme, is gering. Maar zelfs wanneer de vrouwen hun hoger beroep zouden winnen en niet veroordeeld zouden worden voor terrorisme, hebben ze nog een probleem. De IND kan hen dan weliswaar hun Nederlanderschap niet meer afnemen, maar ze lopen wel grote kans hun kinderen kwijt te raken. De Raad voor de Kinderbescherming kan namelijk besluiten om de vrouwen de voogdij over hun kinderen niet meer terug te geven omdat ze al te lang van elkaar gescheiden zijn.

De vrouwen mogen dus kiezen tussen hun Nederlanderschap en hun kinderen.


24 jan

Frankrijk repatrieert 15 vrouwen en 32 kinderen

France24, 24 januari 2023

Na eerdere grote repatriëringen in juni en oktober vorig jaar heeft Frankrijk vandaag opnieuw een grote groep vrouwen en kinderen opgehaald uit Syrië. De Franse bereidheid om nu massaal vrouwen en kinderen terug te halen, houdt verband met een beleidswijziging vorig jaar. Die was gebaseerd op veroordelingen van Frankrijk door het VN-comité tegen foltering, en ook door Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De beleidswijziging in Frankrijk laat zien dat het loont om te procederen bij  het Europese Hof en bij de VN vanwege de schending van de mensenrechten. Nederlandse vrouwen hebben die stap de afgelopen jaren niet genomen; waarom is onduidelijk. Zij zijn teruggehaald omdat de Nederlandse overheid bang was dat zij hun straf zouden ontlopen. Het blijft verbazend dat Nederland minder belang hecht aan mensenrechten dan Frankrijk; een land dat diep geraakt is door IS-aanslagen en waar de bevolking ook niet stond te springen om de vrouwen en kinderen terug te halen.

Hopelijk vormt het nieuw Franse beleid een aansporing voor andere Europese landen zoals Engeland en Nederland om hun beleid ook te herzien. Er zitten nog steeds duizenden vrouwen en kinderen in de Koerdische kampen, en hun nood wordt elke dag groter.  


22 jan

Inhumaan en onnodig: mensenrechtenschendingen op de terroristenafdeling

Amnesty International, oktober 2017

Vandaag vond ik het rapport van Amnesty International dat de aanleiding vormde tot het onderzoek naar terroristenafdelingen in Nederland, uitgevoerd door de Inspectie van het Ministerie van J&V in 2019. Het rapport van Amnesty dateert al van oktober 2017 en de conclusies liegen er niet om:

“Gedetineerden worden onder andere buitensporig lang opgesloten in hun cel en ondergaan stelselmatig vernederende visitaties (onderzoek aan/in het lichaam). Ook worden mensen die van een terroristisch misdrijf worden verdacht maar nog niet zijn berecht onder dezelfde zware omstandigheden vastgehouden als mensen die al veroordeeld zijn. Dit terwijl de autoriteiten niet voorafgaand aan iemands plaatsing in de TA beoordelen of deze verdachte daadwerkelijk zo gevaarlijk is dat de extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Veel van de maatregelen die stelselmatig worden toegepast in de TA kunnen mensen onnodig isoleren en vernederen, en daarmee schenden ze de verplichtingen van Nederland op het gebied van mensenrechten. Zelfs iemand die geen bewezen bedreiging voor de veiligheid vormt, kan in een van de zwaarste detentieregimes van het land worden vastgehouden. Extra zorgwekkend is dat gedetineerden niet in staat zijn om hun plaatsing en de stelselmatig tegen hen ingezette strenge veiligheidsmaatregelen effectief aan te vechten”.

Deze conclusies werden dus al ruim 5 jaar geleden getrokken door Amnesty, en er is in feite nog niets verbeterd. Sterker nog, de vrouwen die onlangs werden teruggehaald uit Syrië worden onderworpen aan hetzelfde regime dat Amnesty al in 2017 onmenselijk achtte voor mannelijke gedetineerden. Interessant is een interview met Yola Wanders, directeur van de TA in Vucht, die in november 2017 de conclusies van Amnesty volledig onderschrijft.


Afnemen nationaliteit als replay van de toeslagenaffaire

Ad Corten, 22 januari 2023

De gang van zaken rond het afnemen van het Nederlanderschap bij teruggekeerde vrouwen uit Syrië lijkt op een herhaling van de toeslagenaffaire. Het parlement maakt in zijn emotie en onwetendheid wetten die in feite onmenselijk zijn, en die dan uitgevoerd moeten worden door ambtenaren. Vaak voelen die ambtenaren zelf wel aan dat het niet klopt maar durven ze zich niet te verzetten uit angst voor hun politieke bazen. Na 10 jaar dringt het eindelijk door tot de politiek dat er iets heel ergs gebeurd is, en dan worden er commissies ingesteld en rapporten geschreven waarin staat dat zoiets nooit meer mag gebeuren.

Bij de toeslagenaffaire ging het om tienduizenden mensen (meestal met dubbele nationaliteit), en bij de vrouwen uit Syrië maar om enkele tientallen. Bij de toeslagenaffaire kreeg het Nederlandse publiek uiteindelijk medelijden met de gedupeerden; zij mochten in het parlement hun zegje komen doen, en Pieter Omtzigt liep voor hen het vuur uit zijn sloffen. Bij de vrouwen uit Syrië zijn er maar heel weinig mensen die sympathie voor hen hebben; niemand kent hun gezicht en zij mogen hun verhaal niet komen vertellen in het parlement. Zelfs de heilige Sint Pieter (Omtzigt) vindt dat we hen maar beter in Syrië hadden kunnen laten zitten.


21 jan

IND gaat door met afnemen Nederlanderschap van teruggekeerde vrouwen

Ad Corten, 21 januari 2023

In Nederland gaat de IND door met de uitvoering van het regeringsbeleid dat van alle Syriëgangers met dubbele nationaliteit het Nederlanderschap moet worden afgenomen. Vrouwen in de gevangenis in Zwolle krijgen bezoek van de IND die hen vertelt dat dit bij hen gaat gebeuren zodra zij hun straf hebben uitgezeten. Dit betekent dat de vrouwen uitgezet zullen worden naar een land waar zij nooit geweest zijn en waarvan zij de taal niet spreken. In de meeste gevallen is dit Marokko; een land dat weigert om de vrouwen terug te nemen omdat het niet bereid is de problemen van de Nederlandse regering op te lossen. In dit geval biedt de IND de vrouwen geld om vrijwillig naar Marokko te vertrekken. Voor hun kinderen, die intussen in Nederland geworteld zijn, betekent dit dat zij uit de veilige omgeving gerukt worden die zij eindelijk gevonden hadden.

Op dit moment heeft de IND het voornemen om een vrouw met Afghaanse achtergrond haar Nederlandse nationaliteit af te nemen en haar uit te zetten naar Afghanistan. De vrouw kwam op 7-jarige leeftijd met haar ouders als vluchteling naar Nederland en groeide op in Zoetermeer.


21 jan

Canadese rechter draagt regering op om ook vier mannen terug te halen uit Syrië

CTV News, 21 januari 2023

Een rechter heeft verklaard dat vier Canadese mannen die in Syrische kampen worden vastgehouden, recht hebben op hulp van de federale overheid om naar huis terug te keren. In een uitspraak van vrijdag gaf rechter Henry Brown van het Federale Hof Ottawa de opdracht om repatriëring van de mannen aan te vragen zo snel als redelijkerwijs mogelijk was en hen paspoorten of noodreisdocumenten te verstrekken. Brown zei dat de mannen er ook recht op hebben dat een vertegenwoordiger van de federale regering naar Syrië reist om hun vrijlating te vergemakkelijken zodra de Koerdische autoriteiten ermee instemmen hen uit te leveren.

Deze uitspraak is een nieuwe mijlpaal in het gewijzigde Canadese beleid. In Canada begint men te beseffen dat zelfs de mannen die naar Syrië vertrokken, uiteindelijk teruggehaald moeten worden omdat de staat de verantwoordelijkheid voor deze burgers niet van zich af kan schuiven (zoals in Nederland gebeurt).


20 jan

Canada haalt 6 vrouwen en 13 kinderen terug uit Syrië

CTV News, 20 januari 2023

De Canadese regering heeft er vandaag mee ingestemd om zes Canadese vrouwen en 13 kinderen die momenteel vastzitten in gevangenkampen in het noordoosten van Syrië naar huis te halen. Dit besluit is het resultaat van jarenlang actievoeren van de familieleden in Canada. Tot dusver was de Canadese regering erg huiverig om burgers terug te halen vanwege gebrek aan politiek draagvlak. In 2021 was er een wijziging in het Canadese beleid en begon de regering te beseffen dat ze haar burgers niet voor altijd in Syrië kon laten zitten. Activisten hielden premier Trudeau aan zijn uitspraak dat iemand die eens een Canadees was, altijd een Canadees bleef.


Notitie behandeling vrouwelijke gedetineerden op Terroristen Afdeling verzonden aan Kamerleden

Ad Corten, 18 januari 2023

Eerder berichtten wij al over het zeer kritische rapport van de Inspectie van het Ministerie van J&V over de behandeling van gedetineerden op de terroristenafdelingen van Nederlandse gevangenissen. Uit onze contacten met de vrouwelijke gedetineerden op de Terroristen Afdeling in Zwolle merken wij dat de kritiek van de Inspectie wel in het bijzonder op hen van toepassing is. Zij worden aan precies hetzelfde repressieve regime onderworpen als de mannen, waarbij voorbij wordt gegaan aan het feit dat het verblijf op de TA voor vrouwen veel zwaarder is omdat ze hun kinderen missen. Wanneer er geen goede reden is om de vrouwen in isolatie te houden, moeten zij overgeplaatst worden naar een reguliere afdeling. En de regels voor gedetineerden op de TA moeten sowieso aangepast worden omdat het verblijf op de TA niet als extra straf bedoeld mag zijn (wat het nu wel is). Deze overwegingen heb ik opgeschreven in een notitie die vandaag aan de woordvoerders van alle fracties in de Tweede Kamer verzonden is.


16 jan

Behandeling teruggekeerde vrouwen beïnvloed door beeldvorming in de media

Ad Corten, 16 jan 23

Wanneer je direct contact hebt met de teruggekeerde vrouwen op de TA in Zwolle besef je pas echt de enorme afstand die er bestaat tussen het beeld dat van de vrouwen geschilderd wordt in de media en de realiteit. De media brengen nieuws dat het publiek graag wil lezen of zien, en ze spelen daarbij in op de sensatiezucht bij het publiek. Berichten over de teruggekeerde vrouwen worden steevast opgeluisterd met afbeeldingen van gesluierde vrouwen en gebaarde mannen met Kalasjnikovs. Zelfs een bericht van de NOS over de TA in Zwolle op 1 november toonde een getrukeerde foto van zwart gesluierde vrouwen binnen de TA (een foto die pas werd verwijderd nadat wij daarop gewezen hadden). Die negatieve berichtgeving – zeg maar demonisering – voedt de angst en afkeer van de vrouwen die er nog steeds bestaat onder brede lagen van de bevolking. Dit werkt weer door in de politiek waar rechtse partijen als CDA en VVD deze gevoelens oppikken en eisen dat de teruggehaalde vrouwen zwaar gestraft worden en dat hen de Nederlandse nationaliteit wordt afgenomen. Uiteindelijk leidt dit tot politieke besluitvorming waarbij de teruggekeerde vrouwen worden behandeld als gevaarlijke terroristen in plaats van als getraumatiseerde vrouwen die al zwaar gestraft zijn door hun jarenlange verblijf in Koerdische gevangenkampen.

Wij zouden een voorbeeld moeten nemen aan landen als Kazachstan en Oezbekistan waar de overheid via voorlichtingscampagnes de bevolking gewezen heeft op de noodzaak om de vrouwen en kinderen weer op te nemen in de maatschappij, en waar repatriëring niet tot protesten geleid heeft. Onze Nederlandse ‘opinion leaders’: journalisten en TV makers als Sinan Can, zouden moeten ophouden met verhalen te vertellen die het sensatiebeluste publiek graag wil horen. In plaats daarvan zouden ze moeten nagaan wat de werkelijke motieven waren waarom de vrouwen indertijd naar Syrië vertrokken, en hoe zij daar nu tegenaan kijken.


13 jan

Oproep burgemeester Marcouch: ‘Zet veroordeelde terroristen ook het land uit als je de nationaliteit afpakt’

Omroep Gelderland 12 januari 2023

Als van veroordeelden op de terroristenafdeling met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap wordt afgenomen, moeten zij ook het land uit worden gezet. Doe je dat niet, dan bereik je een averechts effect dat een gevaar oplevert voor de veiligheid van de samenleving. Dat betoogt de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch die in zijn stad voor een flinke opgave staat om voor terrorisme veroordeelde personen te re-integreren. De oproep van Marcouch lijkt op het eerste gezicht hardvochtig, maar is in werkelijkheid bedoeld om de politiek te doordringen van feit dat afnemen van nationaliteit verkeerd is. Wanneer bij veroordeelden hun Nederlandse nationaliteit wordt afgenomen, kunnen zij meestal niet onder dwang worden  uitgezet. De mensen vrijwillig laten vertrekken lukt ook niet, ondanks hoge beloningen die de IND in dergelijke gevallen inhet vooruitzicht stelt.

De stilzwijgende conclusie is dan ook dat het afnemen van de nationaliteit alleen bedoeld is om kiezers van rechte partijen tevreden te stellen, maar dat het in werkelijkheid riskant is voor de Nederlandse samenleving.   


12 jan

Leven op de Terroristen Afdeling

Ad Corten, 12 jan 23

Vandaag heb ik een bezoek gebracht aan een van de dames op de Terroristen Afdeling van de PI in Zwolle. Na drie stalen deuren kwam ik eindelijk in de ontmoetingsruimte en mocht ik een uur spreken met degene die mij had uitgenodigd. Het voelt absurd dat volstrekt normale vrouwen behandeld worden als gevaarlijke criminelen. Weliswaar doet het personeel zijn best om de vrouwen zo menselijk mogelijk te behandelen, maar zij kunnen niets veranderen aan het feit dat de vrouwen op de TA geplaatst zijn, en daar onderworpen zijn aan regels die eigenlijk bedoeld zijn om radicale jihadisten in toom te houden. In werkelijkheid gaat het om doodnormale vrouwen die nog maar één wens hebben: weer gewoon te integreren in de Nederlandse maatschappij, samen met hun kinderen. Ze hebben een ellendige tijd achter de rug in de Koerdische kampen, en nu ze eindelijk terug zijn in Nederland worden ze behandeld als levensgevaarlijke terroristen. Nooit hebben ze een aanslag gepleegd in Nederland of ook maar de intentie daartoe gehad. De reden dat ze op de TA zitten is politiek: de rechtse partijen in de Kamer stellen de vrouwen medeverantwoordelijk voor de gruweldaden van IS en vinden dat ze daarvoor hard gestraft moeten worden. Detentie op de TA lijkt gebruikt te worden als een manier om de vrouwen extra te straffen, al voordat ze schuldig bevonden zijn door de rechter. Misschien moeten politici die hiervoor pleiten zelf eens gaan kijken op de TA en praten met de ‘gevaarlijke vrouwelijke terroristen’ op die afdeling. De voornaamste boodschap die ik vandaag meekreeg uit de PI was dat de vrouwen zich erg gesterkt en getroost voelden door alle kaarten en brieven die ze met kerst kregen van mensen buiten de gevangenis. Dus daar gaan we de komende tijd mee door!


11 jan

Barbados haalt een vrouw en twee kinderen op uit kamp Roj

North Press Agency, 11 jan

In navolging van Spanje heeft Barbados vandaag ook enkele burgers opgehaald uit kamp Roj. Het gaat hier om één vrouw met twee kinderen.


10 jan

Save the Children bevestigt ophalen van Spaanse vrouwen en kinderen uit kamp Roj

Volgens een persbericht van Save the Children zijn er gisteren inderdaad 13 Spaanse kinderen opgehaald uit kamp Roj. In tegenstelling tot de berichten op sociale media gisteren spreekt het persbericht over slechts 2 Spaanse vrouwen met 13 kinderen.

Volgens STC blijft er nu nog één Spaanse vrouw met vier kinderen achter in het kamp


10 jan

Spanje haalt vrouwen en kinderen op uit Syrië

Volgens berichten op social media heeft Spanje gisteren 8 vrouwen en 13 kinderen opgehaald uit een kamp in Syrië.

Op 21 november kondigde Spanje al zijn voornemen aan om vrouwen en kinderen terug te halen uit Syrië. In Spanje lag het terughalen van vrouwen en kinderen lange tijd gevoelig vanwege de terreuraanslagen in 2004 waarbij 191 mensen om het leven kwamen.

Spanje haalt zijn vrouwen en kinderen terug om humanitaire en veiligheidsredenen. Het enige land in Europa (uitgezonderd Engeland) dat nog weigert dit te doen, is Nederland.


9 jan

Vrouwen op Terroristen Afdeling snakken naar contact met de buitenwereld

Uit de vele reacties die wij ontvingen vanuit de gevangenis in Zwolle naar aanleiding van onze kerstkaartenactie, merken wij dat de gedetineerde vrouwen snakken naar contact met de buitenwereld. Een aantal van hen zit nu al bijna een jaar in voorarrest zonder dat zij weten welke straf hen boven het hoofd hangt. Zij lijden sterk onder hun isolement, en natuurlijk vooral onder het gemis van hun kinderen. Eigenlijk zijn de terroristenafdelingen in Nederland ontworpen voor mannen, en met name voor de overtuigde jihadisten die in Nederland rond 2006 werden opgepakt voor het plegen of beramen van aanslagen. Deze mannen probeerden na hun arrestatie ook om in de gevangenis medegevangenen te winnen voor hun radicale ideeën. Om deze reden werd besloten speciale afdelingen op te zetten waar de jihadisten geïsoleerd werden van andere gevangenen. Eigenlijk zijn deze afdelingen dus helemaal niet bedoeld voor vrouwen met kinderen die gedesillusioneerd terugkeren uit Syrië en die nog maar één wens hebben:  een normaal leven met hun kinderen in Nederland.

Mensen die willen corresponderen met de gedetineerde vrouwen kunnen zich opgeven bij adcorten@gmail.com.


5 jan

IND gaat Nederlands/Afghaanse vrouw haar Nederlandse nationaliteit afnemen

Zoals ik al schreef in de nieuwsbrief van december kreeg een vrouw op de TA Zwolle eind december van de IND te horen dat haar Nederlandse nationaliteit binnen 4 weken zou worden afgenomen. Naspeuring op het internet leerde dat het hier gaat om Sadaf S., een vrouw met zowel de Nederlandse als Afghaanse nationaliteit. Zij kwam als zevenjarig meisje met haar ouders als vluchteling vanuit Afghanistan naar Nederland. Het gezin belandde uiteindelijk in Zoetermeer waar Sadaf tijdens haar studie in contact kwam met een groep jongeren met jihadistische ideeën. Een  aantal daarvan uiteindelijk vertrok naar Syrië.

Sadaf is in november 2021 veroordeeld tot 5 jaar onvoorwaardelijk, en volgens het bestaand beleid wordt bij vrouwen met dubbele nationaliteit die veroordeeld zijn voor terrorisme de Nederlandse nationaliteit afgenomen. In het geval van Sadaf betekent dit dat zij moet worden uitgezet naar Afghanistan; een land waarmee Nederland geen diplomatieke betrekkingen onderhoudt. Afgezien daarvan heeft Sadaf haar radicale ideeën al lang afgezworen dus zij zal om deze reden ook niet met open armen ontvangen worden door de Taliban.


12 sep

Tekeningen van kinderen in kamp Roj

Gisteren ontvingen wij van een van de Nederlandse vrouwen in kamp Roj bijgaande tekeningen die door haar twee kinderen gemaakt waren. De moeder stuurt de tekeningen als dank voor onze acties hier in Nederland. Ze hoopt vurig dat haar kinderen snel naar Nederland kunnen komen om normaal naar school te kunnen gaan en te kunnen herstellen van de trauma’s die ze in de kampen hebben opgelopen.

De kinderen zijn duidelijk minder gewend om te tekenen dan hun leeftijdsgenootjes in Nederland. Hoe langer ze in het kamp blijven, hoe groter hun leerachterstand wordt.