Ingezonden artikelen


Nederland laat onschuldige kinderen van IS-strijders onder valse voorwendselen aan hun lot over

Trouw, 11 januari 2021

Minister Grapperhaus vindt de toestand van de kinderen bijzonder zorgwekkend, maar terughalen is volgens hem erg complex vanwege veiligheidsrisico’s voor hulpverleners en onze verhouding met andere landen. Deze bezwaren gelden blijkbaar niet voor de Duitsers en Finnen die voor de kerst een aantal IS-vrouwen en -kinderen uit de Koerdische kampen teruggehaald. De Nederlandse houding is een typisch geval van “waar geen wil is, is geen weg”. 


Samen optrekken bij het terughalen van IS-kinderen

NieuwWij, 10 dec 2020

Tot nu toe is er in Nederland opvallend weinig steun voor het terughalen van IS-vrouwen en kinderen uit Syrië. Christendemocraten, die de aangewezen personen zouden zijn om te pleiten voor terughalen, keren zich juist fel tégen terughalen. En binnen de moslimgemeenschap ligt de vraag over wel of niet terughalen helemaal gevoelig. Toch is terughalen de enige optie vanuit zowel christelijk als islamitisch oogpunt. Samen optrekken van christenen en moslims op dit punt zou een goede basis zijn voor meer samenwerking tussen beide partijen in de toekomst.


Probleem ongecontroleerde terugkeer IS-vrouwen is gecreëerd door overheid

Algemeen Dagblad, 8 dec 2020

Het feit dat op dit moment een aantal IS-vrouwen op eigen kracht terugkeert naar Nederland is te wijten aan de weigering van de Nederlandse regering om zelf het initiatief te nemen om de vrouwen en kinderen op te halen. Nu hebben de vrouwen met steun van IS de kampen weten te ontsnappen. Zij zijn verbitterd door de houding van Nederland, en het zal moeilijk zijn hen er ooit nog van te overtuigen dat Nederland een rechtsstaat is met humanitaire waarden. Vrouwen die IS hebben afgezworen worden niet geholpen om te ontsnappen en zij zitten nog steeds in de kampen. Nederland dient met spoed deze vrouwen en hun kinderen op te halen omdat juist deze vrouwen het minst te verwijten valt. 


Koerden opzadelen met onze IS-vrouwen is gevaarlijk

Volkskrant, 29 november 2020

Behalve rechtvaardigheid en menselijkheid zijn er nog twee argumenten om de vrouwen en kinderen terug te halen. Het eerste is onze nationale veiligheid. De Amerikanen dringen er bij de Europese landen opnieuw op aan om hun IS-vrouwen en kinderen snel terug te halen. Anders worden de kampen een broedplaats voor nieuw terrorisme. ‘Geef ons een telefoontje en wij regelen het.’ In de tweede plaats kunnen wij de Koerden niet eeuwig met de Nederlandse vrouwen en kinderen opzadelen. De Koerden hebben bij de strijd tegen IS voor ons de kastanjes uit het vuur gehaald. Nu mogen zij als dank onze IS-vrouwen en kinderen houden. Dat is natuurlijk niet zoals het hoort.


Hoe keken CDA stemmers naar de verkiezingen in de VS

Christendemocraat, 23 november 2020

Uit peilingen blijkt dat 17% van de stemmers die in 2017 voor het CDA kozen, nu een voorkeur heeft voor Trump in plaats van Biden. Sommige CDA’ers lijken blijkbaar op de “evangelicals” in de VS. Net als deze devote christenen in de VS blijken CDA’ers op sommige punten een “onchristelijke” koers te varen. Zo luidt het CDA standpunt ten aanzien van het terughalen van Nederlandse IS-vrouwen en kinderen dat de vrouwen nooit meer terug mogen komen, en dat van terughalen van de kinderen “alleen eventueel sprake kan zijn wanneer onomstotelijk vaststaat dat beide ouders zijn overleden”. Het CDA gaat hiermee nog een stukje verder dan Trump, want die heeft de laatste Amerikaanse IS-strijders al teruggehaald uit Syrië.


CDA,  zet de deur verder open voor moslims 

Christendemocraat, 12 september 2020

Terwijl moslims op levensbeschouwelijk terrein dicht bij christenen staan, heeft het CDA weinig moslims binnen zijn gelederen? De partij neemt vaak een moslim-onvriendelijke houding aan, zoals bijvoorbeeld bij het terughalen van IS-vrouwen en kinderen. Het CDA standpunt is dat alle IS-vrouwen schuldig zijn aan genocide, en dat kinderen alleen mogen worden teruggehaald als onomstotelijk vaststaat dat beide ouders zijn overleden. Was het christendom niet de godsdienst van naastenliefde en vergevingsgezindheid?


Harde opstelling stimuleert extremisme 

Volkskrant 4 augustus 2020

Vorige week werd bekend Samir A. is aangehouden voor het inzamelen van geld voor IS-vrouwen en kinderen in gevangenkampen in Noord-Syrië. Volgens het Openbaar Ministerie financierde hij daarmee een terroristische organisatie. Maar door zelf te weigeren de vrouwen en kinderen te helpen, zet ze onze regering de deur open voor andere organisaties om het initiatief te nemen. Dankzij het in Nederland opgehaalde geld hebben intussen al 15 vrouwen met hun kinderen de kampen weten te ontsnappen en proberen zij nu op eigen kracht terug te komen naar Nederland.


Haal de kinderen van IS-vrouwen snel terug 

Algemeen Dagblad 25 juli 2020

Nederland heeft een collectief trauma doordat we niet  méér hebben kunnen doen voor de moslims in Srebrenica, precies 25 jaar geleden. Srebrenica kunnen we niet over doen, maar op dit moment hebben we de kans om dat een beetje goed te maken door de duizenden moslimvrouwen en kinderen te helpen die opgesloten zitten Syrië. Door deze vrouwen op te halen, zouden we een voorbeeld geven aan andere landen, en laten zien dat een klein land niet in alles klein hoeft te zijn.


CDA en ChristenUnie zijn het aan hun christelijke grondslag verplicht ISIS vrouwen terug te halen

Nederlands Dagblad  24juni 2020

Het is vreemd dat we als christenen de ISIS-vrouwen al bij voorbaat veroordelen want volgens het Nederlandse recht is iemand pas schuldig als hij of zij door de rechter veroordeeld is. Nog vreemder wordt het wanneer je het standpunt van CDA en ChristenUnie naast de christelijke moraal legt waaraan deze partijen hun identiteit ontlenen. Eén van de belangrijkste morele waarden van het christendom is terughoudendheid in het oordelen over anderen omdat we zelf ook fouten maken. Het is gemakkelijk om de ISIS-vrouwen te veroordelen, maar we vergeten dat velen van hen oprecht geloofden dat ze in het kalifaat een betere wereld zouden vinden.


Terughalen IS-kinderen past bij een barmhartig CDA

Christendemocraat 16 juni 2020

Het feit dat er binnen het CDA actie wordt gevoerd voor het opnemen van minderjarige asielzoekers uit Griekse kampen laat zien dat menselijkheid en barmhartigheid voor veel CDA’ers belangrijke waarden zijn. Het is daarom te hopen dat er voor het terughalen van IS-kinderen binnen het CDA ook meer draagvlak ontstaat. De argumenten hiervoor zijn immers sterker dan die voor het opnemen van kinderen uit Griekse kampen.


Goed die actie voor kinderen in Griekse kampen Maar IS-kinderen dan?

Trouw, 10 juni 2020

Zijn CDA’ers daadwerkelijk barmhartig, dan moeten ze niet alleen naar minderjarigen in Griekse vluchtelingenkampen kijken. Eigenlijk zijn de kinderen van IS-strijders er veel slechter aan toe. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de foute keuzes die hun ouders gemaakt hebben, en zij hebben buiten Nederland geen enkel ander land waar ze heen kunnen. De meesten zijn nu nog kleuters, maar als ze nog een aantal jaren in de kampen moeten blijven, zullen ze zwaar besmet raken met de IS-ideologie.