Ansichtkaarten naar VVD Kamerleden


Nu het CDA congres een resolutie heeft aangenomen waarin de Kamerfractie wordt opgeroepen zich in te zetten voor terughalen van de vrouwen en kinderen, blijft de VVD de enige grote partij (afgezien van de PVV) die zich blijft verzetten tegen terughalen.

We willen daarom de ansichtkaarten die we nog over hebben van de actie bij het CDA nu gaan gebruiken voor de VVD. Extra kaarten zijn bij mij op te vragen (adcorten@gmail.com)

De bedoeling is dat er achterop op de kaart een korte persoonlijke boodschap wordt geschreven, zoals bijvoorbeeld:

  • Laat de Nederlandse kinderen niet onnodig langer in de kou zitten
  • De VVD is een beschaafde partij; hoe kan zij onschuldige kinderen in de steek laten?
  • Nederland was altijd een gidsland voor mensenrechten; wat is er gebeurd met onze mooie principes?
  • De kinderen zijn onschuldig. Zij mogen niet gestraft worden voor de fouten van hun ouders.
  • De landen om ons heen zijn allemaal al begonnen met terughalen; waar blijft Nederland?
  • Nederland is volgens Mark Rutte een gaaf land, maar we laten wel onze eigen kinderen in de steek.
  • Geef de kinderen in de kampen nog een toekomst; zij kunnen het niet helpen dat hun ouders een verkeerde keuze gemaakt hebben.
  • Hoe kunnen we in Nederland een menselijke maatschappij opbouwen wanneer we Nederlandse kinderen in Syrië de rug toekeren?
  • Nederlandse kinderen in Syrië dromen van een normaal leven net als andere Nederlandse kinderen. Laat ze niet in de steek.

De woordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer op dit onderwerp is momenteel Peter Valstar. Hij is de de eerst aangewezen persoon om de kaarten heen te sturen. Daarnaast is het nuttig om ook kaarten te sturen aan Ingrid Michon-Derkzen die tot voor kort over dit dossier ging. De namen van alle VVD Kamerleden staan op https://www.vvd.nl/onze-mensen-in-de-tweede-kamer/

Het adres van alle Kamerleden is: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag