Deskundigen over terughalen kinderen

Virginia Gamba, speciale VN-gezant voor Kinderen in Gewapende Conflicten: “Nederland moet de kinderen van Nederlandse Syriëstrijders in Irak en Syrië zo snel mogelijk terughalen. Dat de kinderen en hun moeders nu min of meer aan hun lot worden overgelaten, is niet alleen onmenselijk, maar ook strijdig met de internationale kinderrechten. Het Nederlandse argument dat hulp voorhanden is op voorwaarde dat de kinderen en hun ouders zich melden bij een Nederlands consulaat of een Nederlandse ambassade is niet realistisch.” (Algemeen Dagblad 17 mei 2019).

Mustafa Bali van de SDF (Syrian Democratic Froces):  “De situatie in Al Hol verslechtert snel doordat IS-militanten zich proberen te regroeperen. Ze gebruiken de vrouwen daarvoor. Deze situatie kan heel gevaarlijk worden, daarom moeten internationale regeringen hun verantwoordelijkheid nemen. De Koerden roepen al twee jaar dat Nederland vrouwen en kinderen met de Nederlandse nationaliteit uit de kampen weg moeten halen”. (Algemeen Dagblad 30 sep 2019).

André Seebregts, advocaat van de Nederlandse IS-vrouwen en kinderen : “Het kabinet moet zich nú hardmaken om Nederlanders uit het Al Hol kamp uit Syrië terug te halen. “Nu kan het nog.”. De Turken willen dat deze vrouwen naar Nederland komen, de Koerden willen het, de Amerikanen willen het. Op dit moment kan het nog veilig worden geregeld. Of dat nog lang gaat duren, dat is de vraag: Assad is aan het oprukken. Vanuit humanitair- en veiligheidsoogpunt is dit het enige serieuze alternatief.” (EenVandaag 14 okt 2019). “Wanneer het Syrische leger de controle over de kampen gaat overnemen, zullen de Syrische inlichtingendiensten zeker met die vrouwen willen praten. De inlichtingendiensten zijn vaak beschuldigd van (seksuele) mishandeling en marteling, ook van kinderen”. Parool 22 nov 2019

Hans Jaap Melissen, oorlogsverslaggever : “De mensen willen wel allemaal terug naar Nederland. Vrouwen zeggen daar ook: ‘Neem desnoods onze kinderen mee, dan blijven we zelf wel achter.’ Als je mensen in de kampen laat, zullen de Koerden vroeg of laat zelf de poorten openzetten, of ze ontsnappen zelf. Ik heb dan geen goede hoop dat het voor Nederland op een leukere manier gaat aflopen.” (EenVandaag 14 okt 2019)

Abdulkarim Omar, Koerdische minister van Buitenlandse Zaken : “Het is een grote fout dat Nederland de kinderen niet op wil halen. Juist als ze in Syrië blijven, zullen ze op termijn een bedreiging voor Nederland gaan vormen. De kinderen zullen in de kampen opgroeien in een IS-achtige sfeer. De kampen zijn niets anders dan het kalifaat, alleen nu met een hek erom. Er zijn IS-rechtbanken er vinden afrekeningen plaats, moorden, intimidaties. Als je kinderen zo laat opgroeien, creëer je een nieuwe generatie terroristen. En die generatie kan ook weer onverwacht vrij komen.“ (Trouw 25 nov 19)

Marion van San, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, schreef het standaardwerk “Kalifaatontvluchters” over vrouwen die naar het kalifaat vertrokken en daar achteraf spijt van kregen. Haar conclusie: “Het lijkt erop dat de Belgische en Nederlandse vrouwen en hun kinderen in de kampen aan hun lot zullen worden overgelaten”. (Kalifaatontvluchters, november 2019)

Jaap van Luin, psychotherapeut en gepensioneerd psychiater voor volwassenen en kinderen, schreef brieven aan minister Blok en minister Grapperhaus waarin hij hun vraagt de situatie van de kinderen te bekijken vanuit het oogpunt van de kinderen zelf. Hij probeert in Nederland om, net als in België, collega’s te mobiliseren om in actie te komen voor het terughalen van kinderen. Zijn hoop op een ommezwaai in de Nederlandse politiek verwoordde hij in “De gedroomde persconferentie”

Psychologen Yteke Hettinga en Akke Veerman-Hoornstra pleiten voor het gezamenijk opvangen van IS-vrouwen en hun kinderen na hun terugkeer in Nederland (NRC 23 mei 2019). Het scheiden van moeder en kind scheiden is volgens hen een recept voor radicalisering.

Psychiater Jeanne Diele-Staal en journalist Chris van der Heijden, beiden kind van NSB ouders, werden in hun jeugd zwaar gepest vanwege de fouten van hun ouders. Zij voelen zich daardoor verwant met de kinderen van IS-strijders, en zijn bang dat die hetzelfde lot te wachten staat na terugkomst in Nederland. “Die kinderen zijn slachtoffer van de keuzes van hun ouders, net zoals wij dat waren. Laten we als samenleving niet nog een keer dezelfde fouten maken.” (Algemeen Dagblad 3 feb 2018). Zie ook het video gesprek met Jeanne Diele-Staal “Ik ben een kind van een NSB’er (75 Jaar Vrijheid)