Stichting

Op 12 februari 2021 is de STICHTING KINDEREN TERUG UIT KALIFAAT opgericht. Het doel van de stichting is het verkrijgen van financiële middelen waarmee actie gevoerd kan worden voor het terughalen en de opvang van moeders en kinderen.

De stichting heeft als doel:

a. het bevorderen van de terugkeer van de vrouwen en kinderen van IS-strijders die gevangen zitten in Syrië;

b. het bijdragen aan de opvang van de kinderen in Nederland;

c. het bijdragen aan de re-integratie van de moeders in de Nederlandse samenleving;

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het bewust maken van de Nederlandse bevolking van de noodzaak tot het terughalen van de vrouwen en kinderen via een website, krantenartikelen en andere media;

b. het uitoefenen van druk op de Nederlandse overheid en politici door middel van lobbyen, publicaties en petities, en demonstraties;

c. het verlenen van materiële en immateriële steun aan de teruggekeerde kinderen en hun moeders;

Beleidsplan

Het beleidsplan voor het jaar 2021 is hier te vinden.

Lopende acties

Op dit moment worden de inkomsten van de stichting gebruikt voor publiciteit zoals het maken van borden en flyers voor demonstraties, en het drukken van ansichtkaarten die verstuurd kunnen worden aan politici. Wanneer er meer kinderen terugkeren in Nederland zullen de inkomsten gebruikt gaan worden ter ondersteuning van de kinderen en hun verzorgers.

Rekeningnummer

Giften aan de stichting kunnen overgemaakt worden op rekening nummer NL09 INGB 0007 4993 16 t.n.v.  Stichting kinderen terug uit kalifaat

Wanneer u bij uw overschrijving in het vakje “omschrijving” uw e-mail adres invult, krijgt u automatisch maandelijks de nieuwsbrief. Let op: bij omschrijving kunt u niet het symbool @ gebruiken. U kunt dit daar vervangen door (at), bijvoorbeeld: adcorten(at)gmail.com