Resolutie CDA partijcongres 11 september

Nederland is het enige Europese land dat nog niet begonnen is met het vrijwillig terughalen van zijn vrouwen en kinderen uit Syrië. In de Tweede Kamer verzet een meerderheid van VVD, PVV, Forum en CDA zich nog steeds tegen terughalen. Dit ondanks eensluidende adviezen van deskundigen dat terughalen de enige reële optie is om de vrouwen te berechten, en dat terughalen ook het beste is uit oogpunt van nationale veiligheid. Het enige argument dat de tegenstanders nu nog hebben, is vergelding. Zij zijn bang dat de vrouwen er bij terugkeer met een te lage straf van af komen, en ze willen daarom dat de vrouwen (met hun kinderen) zo lang mogelijk in de ellende van de kampen moeten blijven.

Het is niet te verwachten dat VVD, PVV en Forum hun standpunt zullen herzien. Onze hoop is daarom gevestigd op het CDA. Die partij zou op grond van zijn christelijke uitgangspunten juist een sterke voorstander van terughalen moeten zijn. Teneinde het CDA te bewegen zijn houding te herzien, willen we met een aantal CDA-leden op het komend partijcongres van 11 september een resolutie indienen waarin we de partij oproepen om haar verzet tegen repatriëring te staken zodat ook de Nederlandse vrouwen en kinderen nog vóór de komende winter terug kunnen komen naar Nederland.

We hebben inmiddels de benodigde 25 steunbetuigingen van CDA-leden ruimschoots bereikt en de resolutie zal worden ingediend op het partijcongres. Verdere informatie over dit congres is te vinden op de CDA website.