Demonstraties


Nieuwe demonstratie bij CDA kantoor in Den Haag op 12 juni

Het CDA heeft zijn afkeuring uitgesproken over de repatriëring op 5 juni van een Nederlandse vrouw en 3 kinderen.  De partij trekt nog steeds één lijn met VVD, PVV en Forum, en blokkeert daarmee het terughalen van de overige vrouwen en kinderen. Om de partij er opnieuw op te wijzen dat deze houding in strijd is met haar christelijke uitgangspunten gaan we op zaterdag 12 juni om 14.00 weer demonstreren bij het partijbureau, Buitenom 18 in Den Haag. We hopen vanwege de actualiteit op een grote opkomst. De NOS heeft al belangstelling getoond.


Demonstratie bij CDA kantoor Den Haag op 2 juni

Bij de deze gehouden demonstratie hebben enkele familieleden zich voor het eerst in het openbaar uitgesproken. Bert Klijn hield een toespraak waarin hij het verdriet van de ouders en grootouders onder woorden bracht, en de regering – inclusief het CDA – verweet de andere kant uit te kijken uit angst voor de kiezers. Annelies de Man, de moeder van Amber, vertelde dat ze zich door deze demonstraties het dichtst bij haar dochter en kleindochters voelde, dat wat haar troost gaf. De toespraken van Bert, Annelies en Ad Corten zijn intussen opgestuurd naar de voorzitter van het CDA en aan Anne Kuik, de woordvoerster voor het CDA in de Tweede Kamer. Ditmaal was het CDA kantoor voorbereid op onze komst, en ze hadden dranghekken laten plaatsen voor de ingang. Een beetje overbodig gezien het vriendelijke karakter van de actie. Voorafgaand aan de demonstratie kwamen CDA voorzitter Marnix van Rij en partijmedewerker Joost Breas nog een praatje met ons maken. Zij weten nu dat we actie zullen blijven voeren totdat de kinderen en hun moeders terug zijn. 

Demonstratie op de Dam op 22 mei 2021

Deze demonstratie werd georganiseerd in samenwerking met enkele Amsterdamse actiegroepen waaronder “Breng ze veilig thuis” van Rogier Schravendeel. Ondanks het slechte weer en het samenvallen van onze demonstratie met die van het Palestina comité, verliep de demonstratie succesvol. Sprekers waren o.a. Ahmed El Mesri, Jo van der Spek, en Jaap van der Luin. Het was erg bemoedigend om te zien hoe mensen van zeer verschillende achtergrond het er unaniem over eens waren dat een beschaafd land als Nederland geen andere keus heeft dan de kinderen en hun moeders zo snel mogelijk terug te halen.


Demonstratie bij CDA kantoor in Den Haag, 29 april 2021

Deze demonstratie was bedoeld om de aandacht te vestigen op de weerstand van het CDA tegen het terughalen van de vrouwen en kinderen. Door die weerstand is het CDA verantwoordelijk is voor het feit dat 50 onschuldige kinderen al drie jaar onder de meest barre omstandigheden opgesloten zitten in de Koerdische kampen. Ondanks het barre weer waren we met ongeveer 25 demonstranten; een opkomst waar we zeer tevreden mee waren. We hadden oorspronkelijk CDA partijleider Marnix van Rij een petitie aan willen bieden, maar helaas was die met vakantie. Het CDA kantoor  had ook niemand van zijn medewerkers bereid gevonden om even naar kantoor te fietsen om de petitie van ons aan te nemen. Blijkbaar weegt een vrije dag voor CDA medewerkers zwaarder dan het feit dat er 50 Nederlandse kinderen al drie  nodeloos in Koerdische kampen zitten.