Resolutie CDA partijcongres 11 september

Resolutie CDA partijcongres 11 september 2021

Op het partijcongres van 11 september werd een resolutie aangenomen die de partij opriep te kiezen vóór repatriëring van de Nederlandse vrouwen en kinderen uit Syrië, en er bij de regering op aan te dringen om in samenwerking met onze buurlanden de vrouwen en kinderen nog voor de komende winter terug te halen. De resolutie was ingediend door 25 CDA leden, en hij werd – tegen ieders verwachting en tegen het advies van het partijbestuur – aangenomen met 55% van de uitgebrachte stemmen. De doorslag werd waarschijnlijk gegeven door een krachtig pleidooi van oud-Kamerlid Chris van Dam hield ten gunste van de resolutie.

Op het volgend partijcongres (11 december) moest de Kamerfractie verslag uitbrengen van de stand van zaken m.b.t. de aangenomen resoluties van het voorgaande congres. Ten aanzien van de repatriëring van de vrouwen en kinderen uit Syrië bleek er intussen nog niets ondernomen te zijn. Wij hebben naar aanleiding daarvan een brief gestuurd aan partijvoorzitter, partijbestuur en Kamerfractie, waarin wij onze teleurstelling uitspraken over het feit dat de Kamerfractie kennelijk niet bereid was om gevolg te geven aan de resolutie. Om onze grieven kracht bij te zetten, zijn wij op 13 december een sit-in actie begonnen voor het CDA partijkantoor in Den Haag. Naar aanleiding van deze actie nodigde partijvoorzitter Huibers een delegatie van ouders en familieleden uit voor een gesprek op 16 december. Tijdens dit gesprek konden de familieleden toelichten waarom hun dochters waren uitgereisd. Hoewel Huibers geen toezeggingen kon doen over nieuwe stappen van de Kamerfractie, verzekerde hij de familieleden dat het onderwerp hoog op de agenda stond van de fractie. Naar aanleiding van de positieve opstelling van Huibers werd besloten de demonstraties voor het CDA kantoor voorlopig op te schorten, en onze pijlen de komende tijd te richten op andere partijen die de repatriëring tegenhouden.