Lobby binnen het CDA

Het CDA speelt een sleutelrol bij het al dan niet terughalen van de kinderen. Binnen de coalitie kiest de partij tot nu toe de kant van de VVD en blokkeert daarmee de terugkeer van de kinderen. Enkele CDA’ers die lid zijn van het Platform waren daarom van plan om op het partijcongres van december 2020 een resolutie in te dienen die de partij opriep haar standpunt te wijzigen. Helaas lukte het niet de hiervoor benodigde 25 handtekeningen bij elkaar te krijgen. We gaan het nu proberen op het volgend partijcongres.

Er bestaat binnen het CDA een opvallend grote weerstand tegen het terughalen van de vrouwen en kinderen. In de aanloop naar de parlementsverkiezingen in maart 2021 zal de druk op het CDA worden opgevoerd.